Kommentar

Koronaoppgjør på overtid

Neil Gorsuch, amerikansk høyesterettsdommer, fordømmer de politiske krisetiltakene som ble iverksatt under pandemien.

— Siden mars 2020 har vi opplevd de største inngrepene i borgerrettigheter i landets fredshistorie, skrev Gorsuch i en nylig høyesterettsdom.

Jeg skal ikke påstå at krisetiltakene er de største krenkelsene av borgernes frihet i USA i fredstid. Essensen er likevel rimelig og korrekt.

Gorsuch skriver at de forhastede krisetiltakene var et resulat av en kollektiv svikt i landets maktfordeling, og han fordeler skylden mellom utøvende, lovgivende og dømmende myndigheter.

«Mens utøvende myndigheter utstedte unntaktslover i et rasende tempo, var Kongressen og delstatsforamlingene – organene som normalt er ansvarlig for å vedta lovene våre – alt for ofte helt stille. Domestoler som er forpliktet til å beskytte våre friheter addresserte kun noen få krenkelser av nevnte friheter», skriver Gorsuch.

Høyesterettsdommeren lister opp en rekke krisetiltak som på føderalt og lokalt nivå, blant annet skolestegninger, bli-hjemme-mandater og forbud mot utkastelser av folk som ikke betalte husleie. Gorsuch kritiserer også Bidens forsøk på å innføre et nasjonalt vaksinepåbud via føderale arbeidslivssreguleringer – et forsøk som ble blokkert av Høyesterett i januar i år.

Da pandemien brøt ut var det mange av oss som anerkjente behovet for krisetiltak. Etterhvert som man fikk mer informasjon om viruset fremsto myndighetenes krisefullmakter stadig mer som formålsløst overformynderi som pågikk unødvendig lenge. Da krever det integritet å erkjenne at mange av tiltakene var skadelige,

.

Det har vært for få kritiske gjennomganger av myndighetenes krisetiltak, både i USA og i Norge og andre steder, selv med etterpåklokskapens briller. Gorsuch oppgjør mot de seneste års inngripen i individuell frihet blir dermed stående som en viktig juridisk fordømmelse av en statsmakt som gikk for langt i en krevende periode.

Den konservative dommeren, som ble utnevnt av Trump, har en liberalistisk rettsforståelse og har en lang tradisjon med å forsvare borgerrettigheter.

Gorsuchs kraftfulle uttalelse er vedlagt i Høyesteretts kjennelse i Arizona v. Mayorkas, en avgjørelse som omhandlet føderale myndigheters «Title 42»-lover. Title-42 var en unntakslov som tillot amerikanske immigrasjonsmyndigheter å utvise migranter som søkte asyl i USA. Loven ble vedtatt av Trump og ble forlenget av Biden.

Mest lest

Arrangementer