Kommentar

Miljøposering i Stavanger

Stavanger innfører full skattefinansiert transport for buss, ferger og tog. Det som på mediespråk kalles gratis. Dermed flyttes hele finansieringen fra brukeren av tjenesten over på alle andre, inklusive bilister, syklister og gående.

Tiltaket er en kjepphest blant miljøbevegelsen og venstresiden for å få ned bilbruken, men å gjøre kollektivtransporten “gratis” er ikke godt egnet til formålet.

Bildet er tatt av Free-Photos fra Pixabay

Flere kollektivreisende, ikke mindre bilisme

Stavanger kommune har et uttalt mål om at minst 70 prosent av personreiser skal foregå med sykkel, til fots eller med kollektivtransport. Målet er greit nok. Privatbilisme gir folk en unik frihet, men det påvirker utslipp og luftkvalitet.

Når man fjerner kostnaden for kollektivtransport vil imidlertid flere hoppe på bussen fremfor å gå eller sykle.

Transportøkonomisk institutt (TØI) er derfor skeptisk til ordningen. Den vil medføre stor passasjervekst, men “økningen vil primært komme fra folk som ellers ville gått eller syklet”.

Da ender man potensielt opp med at en del kollektivreisende vender tilbake bilbruk på grunn av overbelastning på buss, tog og ferger.

– Det har forsvinnende lite effekt på bilbruken. Bilister bryr seg lite om hva kollektivbilletten koster. De velger ikke bil fordi det er det billigste alternativet, men fordi det fungerer i hverdagen deres, sier TØI-forsker Nils Fearnley til NRK.

Dyr, dyrere, gratis

Formålet med prismekanismer er å fordele begrensede ressurser.

Jeg vet ikke hvordan det er i Stavanger, men i Oslo i rushen er kapasiteten på kollektivtransport sprengt. Dersom man får en stor vekst i kollektivreisende, vil man måtte bygge flere busser, båter og tog. Det har også en klimakostnad som byrådet ignorerer.

For å imøtekomme den økte etterspørselen, blir det også behov for investeringer i infrastruktur og driftskapasitet. Det medfører enda større kostnader for kommunen.

«Gratis» kollektivtransport er en ineffektiv og fordyrende ordning, som svekker innbyggernes privatøkonomi. Det er nemlig ingen andre som ender opp med regningen.

Mest lest

Arrangementer