Kommentar

Den offentlige skolen bygger ikke ned ulikhet

Den norske skolen har som mål å bygge ned ulikhet. Professor Thomas Nordahl har skrevet rapporten «Sosial ulikhet i skolen» som viser at dette ikke skjer.

Vi kan lese dette: «Ved utgangen av ungdomsskolen ligger elever med foreldre med det laveste utdanningsnivået, tre år bak elever med foreldre som har mer enn tre års høyere utdanning, viser Nordahls studie.»

Hver gang jeg forteller mennesker at jeg vil ha private skoler istedenfor offentlig skole, møtes jeg med spørsmål som «Hva med de fattige?» eller «Hva med de som ikke har så vellykkede foreldre?» Mennesker er med rette bekymret for at de svakeste ikke skal klare seg. Dette er for de fleste hovedbegrunnelsen for offentlig utdannelse.

Mitt poeng har vært at offentlig skole ikke hjelper dem som trenger det mest. Rapporten styrker mitt liberale syn. Det er nemlig slik at et desentralisert marked med mange ulike tilbydere, gir mer varierte produkter som flere har glede av, sammenlignet med et offentlig monopol.

Hvorfor kan man da ikke tilpassede skolen til de svakeste? Joda, det er det man gjør på overflaten ved spesialgruppen for de svake og ikke det samme for de flinke. Det gir inntrykket av at skolen utjevner. Det er imidlertid ikke det som skjer i praksis.

Innholdet i skolen må nemlig bestemmes av noen, og de som bestemmer dette er de ressursrike. Innholdet i skolen er teoretisk og abstrakt, nettopp tilpasset barna til dem som lykkes på skolen. Rett og slett fordi de som lager læreplanene er opptatt av dette. Og det er neppe en sjel uten høyere utdannelse som har noen påvirkning på læreplanene, selv ikke en ansvarlig minister.

Nå kan man selvsagt diskutere hvorvidt skolen kan jevne ut læringsforskjeller. Det er enorme forskjeller i evnene til elever. Noen er rett og slett mer intelligente enn andre. Det er imidlertid ikke slik at det kun er evner som gir resultater. Her bør man selvsagt sitere Calvin Coolidge.

“Nothing in this world can take the place of persistence. Talent will not; nothing is more common than unsuccessful men with talent. Genius will not; unrewarded genius is almost a proverb. Education will not; the world is full of educated derelicts. Persistence and determination alone are omnipotent. The slogan ‘Press On!’ has solved and always will solve the problems of the human race.”

Det er kanskje så enkelt at det ikke finnes en god skole for alle. At man trenger et privat mangfold istedenfor et offentlig monopol. Offentlig skole gir i hvert fall ikke lovede resultater.

Mest lest

Arrangementer