Kommentar

Eksempel på politikere som kjøper oppslutning

Liberalister vet at politikere bruker mye skattefinansierte penger for å få oppslutning. Bruk av penger via politisk vedtatte budsjett har Liberaleren omtalt siden etableringen i 1999. Skribenten skal komme med et eksempel, et eksempel politikere med samme ideologi reagerer på.

Godteposen for kystkommuner

Norske kystkommuner kan søke Kystverket om tilskudd til fiskerihavneanlegg i henhold til retningslinjer gitt av Kystverket. Statlige virkemidler fra kap. 916 post 60 skal medvirke til å oppnå prioriterte mål i tråd med nasjonale mål for maritim næringsutvikling, regionale utviklingsprogram og/eller kommunale prioriteringer i tråd med tilskuddspostens formål, ifølge Kystverket.no.

I kommunale kretser er ordningen kalt «Post 60».

Stortinget avsatte i statsbudsjettet for 2023, 36,1 millioner kroner til tilskuddsordningen. Formålet med støtteordningen er å stimulere kystkommuner til utbygging og utbedring av infrastruktur i fiskerihavner.

I denne valgperioden har staten igjen overtatt fiskerihavner, etter at det ikke-sosialistiske flertallet i forrige valgperiode overførte ansvaret til fylkeskommunene. Det er nå Kystverket som har ansvaret for fiskerihavneanlegg som moloer og kaifronter langs hele kysten.

Kaianlegg er viktige for kystkommuner, og politikerne bruker finansiering som lokkemiddel for velgere. Foto: PxHere.

Regjeringsparti på PR-turné

Denne våren har representanter fra regjeringen, altså fra Arbeiderpartiet, og lokale arbeiderpartirepresentanter presentert tilskudd fra «Post 60» i ulike lokalsamfunn. Lokalavisen Finnmarksposten har saker fra Nordkapp, Måsøy og Lebesby.

Dette er populære saker, saker som kan gi stor oppslutning i små lokalsamfunn. Det er prosjekt som kan gi positiv utvikling i kystsamfunn. Hvis skribenten var politiker for regjeringspartiene, ville også jeg gjort det samme som statsråden og statssekretæren i Nærings- og fiskeridepartementet.

SV reagerer på at regjeringen og arbeiderpartipolitikere bruker «Post 60» til politikk, positive medieoppslag og få oppslutning om Arbeiderpartiet.

–Arbeiderpartiet har prestert det jeg vil kalle et både frekt og uredelig valgkamputspill gjennom å forsøke å ta «æren» for at det gis tilskudd til havneutbygging i Nordvågen, sier Johnny Ingebrigtsen, leder i Nordkapp SV, til Sagat.

Sanne ord for penga

Kristina Hansen (Ap), statssekretær for fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran (Ap), har i samme avis kommentert kritikken.

–Det er ingenting oppsiktsvekkende ved at politisk ledelse i et departement annonserer økonomiske tildelinger gjort av departementet eller dets underliggende etater. Det gjør vi i alle mulige saker og kommer til å fortsette med det. Vi har gjeninnført post-60 ordninga, som Høyreregjeringen avviklet, har Hansen skrevet i en e-post til Sagat.

Hansen har rett. Departementene ved politisk ledelse har i moderne tid alltid brakt de positive nyhetene ut til folket, gjerne i forbindelse med valg og statsbudsjett. Alle regjeringspartiene har gjort dette, fra SV til Fremskrittspartiet, via KrF, Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Høyre.

En av ulempene med at lekkasjer er en fast del av politikken, er at kost/nytte spiller mindre rolle i bruk av skattefinansierte penger. Oppslutningen til regjeringspartiene er viktigere. Taperne er skattebetalerne!

Mest lest

Arrangementer