Kommentar

Kulturministeren: – Ja, det er lovlig for nordmenn å spille pengespill som tilbys av utenlandske spillselskaper

Norske politikere, uansett regjering og stortingsflertall de tre siste periodene, har gjort mye for å styrke enerettsmodellen og motarbeide utenlandske spillselskap. Forbudet mot TV-reklame for de utenlandske spillselskapene har blitt forsterket. Det samme er forbudet mot betaling fra norske banker og betalingsinstitusjoner, til de utenlandske aktørene innenfor spill og underholdning. Nå vurderer formynderne DNS-blokkering, et forslag fra regjeringen som har flertall i Stortinget.

Himanshu Gulati, stortingsrepresentant for FrP, stilte et skriftlig spørsmål til regjeringen. Spørsmålet var egentlig til justis- og beredskapsministeren, men det var kultur- og likestillingsministeren som besvarte spørsmålet. Stortingsrepresentanten ønsket et ja eller nei svar fra statsråden:

–Er det lovlig for nordmenn å spille hos utenlandske spillselskaper?

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) har besvart spørsmålet. Hun svarte det mange liberalere visste, nemlig at det er lovlig for nordmenn å spille hos de utenlandske selskapene.

— Ja, det er lovlig for nordmenn å spille pengespill som tilbys av utenlandske spillselskaper, skrev Trettebergstuen i deler av svaret.

Gambling er ikke terningspill.

Hvis det er lovlig å bruke penger i utlandet på hygge og underholdning, hvorfor alle de norske forbudene? Skribenten mener svaret er at regjeringen og Stortinget ønsker å beskytte Norsk Tipping, et selskap eid av staten, mot konkurranse. Overskuddet i Norsk Tipping, de såkalte spillemidlene, gir politikere enorm makt over frivillig sektor.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen klarte ikke gi et ja- eller nei-svar på spørsmålet. Hun måtte i tillegg føye inn et budskap som forsvarer enerettsmodellen, en politikk som det er lett å definere som proteksjonistisk.

– Det er imidlertid strengt forbud å tilby eller medvirke til å tilby pengespill rettet mot det norske markedet uten tillatelse etter pengespilloven. Utenlandske spillselskaper som retter sine pengespill mot nordmenn, bryter derfor loven, og risikerer straff og sanksjoner. Dessverre er det fremdeles mange som ikke vet eller som er usikre på hvem som har tillatelse til å tilby pengespill i Norge. Dette tror jeg imidlertid vil endre seg som følge av vårt forslag om å innføre DNS-blokkering av nettspill som uten tillatelse retter seg mot Norge. Tiltaket vil medføre at personer som forsøker å kontakte slike spillnettsider, får opp en side med informasjon om at spilltilbudet er ulovlig, og dermed blokkert. Dette er det behov for, all den tid utenlandske spillselskaper tilbyr spill med langt høyere risiko og færre ansvarlighetstiltak enn de lovlige, norske spillene, ifølge kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Mest lest

Arrangementer