Kommentar

Nei Aftenposten, ChatGPT er ikke venstrevridd

Aftenpostens kulturredaksjon publiserte igår en teknologiartikkel med følgende overskrift: «ChatGPT er venstrevridd. Det er fordi den er faktabasert». Det er både en drøy og helt misvisende påstand hvis man prøver å plassere KI-robotens faktiske utsagn i det norske politiske landskapet. Egentlig har ikke roboten personlige synspunkter på hvilken økonomisk styring som er riktig, men at ulike modeller kan fungere i varierende grad i forskjellige land. Spørsmål som har et klart vitenskapelig svar og ikke er ideologisk synsing, mener den naturligvis noe om, og det er bra for alle som ønsker en mer kunnskapsbasert og rasjonell verden.

Illustrasjon generert av Bing ved hjelp av KI-motoren DALL-E.

Innlegget i Aftenposten snakker egentlig om hvilke holdninger som finnes på amerikansk høyre- og venstreside. For det første så er det forskjell på amerikansk og norsk politikk. I USA er det i praksis to konkurrerende motpoler, én kristentradisjonalistisk gjeng med mange sprø teorier men som også ser fordelene av markedsøkonomi (republikanerne) og én ganske blandet gjeng med moderat ledelse hvor grasrota består av andre moderate men også en vesentlig andel er radikale sosialister uten bakkekontakt (demokratene). I rene vitenskapsspørsmål er det en klar fordel å ikke være kristenfundamentalist eller nekte instinktivt på alt som kan medføre statlig inngripen. Det svekker helt åpenbart integritet.

I den norske politiske landskapet derimot, så ville ledelsen i de amerikanske demokratene sannsynligvis bli plassert til sentrum-Høyre. Faktisk er Demokratene norske Venstre sitt søsterparti, noe som styrker påstanden om at de ikke bør settes i bås med folk som i sin tid heiet på Sovjet-Unionen. Andelen av grasrota i det demokratiske partiet som består av radikale sosialister, ville blitt plassert i SV og Rødt.

Når kulturjournalister i Aftenposten skriver at ChatGPT er venstrevridd fordi den er faktabasert, så vil lesere som skummer artikkelen forstå det som at de mest faktabaserte partiene i Norge er SV og Rødt, fordi de tolker det i norsk sammenheng. Det blir helt feil. Tillitt til vitenskap har ikke sammenheng med om man liker markedsøkonomi med en rekke private nisjer, eller planøkonomi hvor staten styrer det meste. Det handler heller om hvor frikoblet man er fra tradisjon, religion og nasjonlisme. Sekularitet og global tenking har sammenheng med utdanningsnivå, men ikke synet på hvilket økonomisk system et samfunn bør ha.

For å illustrere at ChatGPT er ganske upartisk vedrørende ideologi stilte jeg roboten følgende «Is Social Democracy the answer?». Her kan du lese svaret:

As an AI language model, I don’t have personal opinions or beliefs, but I can provide information to help you understand the concept of social democracy.

Social democracy is a political ideology that aims to combine the principles of democracy with social and economic reforms. It advocates for a mixed economy, where the government plays a role in regulating and managing the market to ensure social justice, equality, and the provision of public services.

In social democratic systems, there is a strong emphasis on social welfare programs, such as universal healthcare, education, and social security. These programs are funded through progressive taxation, where higher-income individuals and corporations pay a larger share of taxes.

Supporters of social democracy argue that it can address income inequality, provide a safety net for the most vulnerable members of society, and promote greater social cohesion. They believe that by redistributing wealth and providing equal opportunities, social democracy can create a more equitable society.

Critics, on the other hand, argue that social democracy can lead to excessive government intervention, hinder economic growth, and discourage individual initiative. They claim that the high taxes required to fund social welfare programs may disincentivize work and innovation, leading to economic inefficiency.

It’s important to note that the effectiveness of social democracy can vary depending on a country’s specific circumstances, political climate, and cultural values. Different countries have implemented different forms of social democracy, resulting in various outcomes and degrees of success.

Ultimately, whether social democracy is the answer or not is a subjective question that depends on one’s political beliefs, values, and priorities. Different people and societies may have different perspectives on the matter.

Mest lest

Arrangementer