Debatt

Avkastningsillusjonen

I Dagens Næringsliv 26. juni kan vi lese om hvordan fondsinvestorer de seneste årene har «tjent» penger på kronesvekkelsen. Analytiker Kristoffer Lomholt mener fondsinvestorer tilsvarende vil tape på en styrking av kronen de nærmeste årene fremover.

Dette er omtrent som å høre det absurde mantraet om at en svekket valuta er bra for eksportindustrien. Dette mantraet har vi dessverre ikke sluppet selv i denne tid med svært svekket krone.

Like lite som at tjente kroner er en fast verdi for eksportindustrien, er det det for fondsinvestorer. Tjente kroner har kun verdi i form av kjøpekraft, og når kronens verdi synker, blir ikke nominell økning i kroner egentlig noe man tjener.

Ja, eksportindustrien kan tjene litt på det ved at lønnsutgiftene er i kroner, men også deres fortjeneste blir mindre verdt.

Fondsinvestorer kan kanskje tro at de er blitt rikere fordi kronebeholdningen er blitt stor, men det er langt på vei en illusjon.

Den som virkelig tjener på det, er staten, som kan loppe folk for såkalt gevinstskatt av noe som ikke egentlig er gevinst.

Mest lest

Arrangementer