Kommentar

Ingen frihet uten ytringsfrihet

Arnfinn Pettersen søker etter et svar på problemet med at ytringer fører til trusler og vold i et innlegg her på Liberaleren. Argumentet er i hovedsak slik jeg forstår det: Noen provoserer og andre tyr til vold, og begge sider er villig til å holde på. Ad nauseam. Taperen er samfunnet som må bære kosten av politibeskyttelse av og mot tullinger. Pettersen foreslår en løsning, å forby provokasjoner på steder der de provoserer mest, men fortsatt tillate de på steder de blir lagt merke til f.eks foran Stortinget

På overflaten virker det jo som om kjeden med dårlig oppførsel ikke gjør så mye nyttig for samfunnet eller de involverte slik Pettersen sier. Det er bare en meningsløs sirkel for oss som ser på utenfra, men hjelper sirkelen noen? Hva med den lille minoriteten som er stille?

I Bangladesh blir ateister hugget ned på åpen gate med macheter for å forlate sin tro. Det er ikke bare akseptert, det blir sett på som godt. Det er slik oppførsel disse provokatørene faktisk er med på å hindre at får vokse frem. Det er tvilsomt at det er målet deres. Det er også tvilsomt at provokatørene i det hele tatt forstår at de gjør det. Like fullt gjør de denne jobben. De viser samfunnet hvem som er voldelige. Da kan samfunnet faktisk gjøre noe med de voldelige. For eksempel sette dem i fengsel. Da vil færre frykte at de blir drept for noe så enkelt som å være uenig med sine foreldre om Gud, sin legning, eller om de kan ha en person som kjæreste eller ikke.

Vi kan også overføre den økonomiske kosten til dem som tyr til vold og trusler. Med dagens lovverk er det inntil et års fengsel for trusler og seks for å utføre kroppskrenkelser som gruppe (f.eks. demonstranter som kaster steiner). Hva med bare å gi de som tydelig truer med vold og de som faktisk utøver vold en bot som dekker utgiftene. Betaler du ikke, kan du sperres inne og spikre paller, og ikke være et problem for samfunnet.

Ukultur kan bekjempes, men ikke ved ettergivelse. La oss slutte å behandle voldsutøvere og kriminelle som mennesker uten handlefrihet. De tar valg, og valget blir mye oftere rett enn galt om de har hørt at det kostet naboen 300 000 eller et år i fengsel. Da vil også de som kun motiveres av provosering, slutte. Det er lite som mindre motiverende enn å bli ignorert.

Mest lest

Arrangementer