Kommentar

Det er ikke tilfeldig at kommunale boliger står tomme

Noen lever i illusjonen om at det ikke spiller noen rolle om det er privat eller offentlig drift. En sak i NRK om et kommunalt bygg på Tøyen Torg illustrerer hvorfor dette ikke er tilfellet. Liberaleren hadde også en artikkel om samme saken for allerede 3 år siden.

50 leiligheter står tomme etter at kommunen kastet beboerne ut for 9 år siden.

Les den en gang til. Tomme i 9 år. I en by som mangler boliger.

Artikkelen viser tydelig hva som skjer med kommunalt drift. Sløsing med ressurser. Ingen av de involverte menneskene i kommunen har tapt penger på den tiden boligene har stått tomme. Ingen av de involverte politikerne eller byråkratene. Det eneste negative konsekvensene er at det er litt pinlig når det blir avslørt. Pluss selvsagt at det er negativt for dem som ble kastet ut, men slikt er jo ikke noe problem for dem som jobbet med dette i kommunen. De har nok tak over hodet og til ekstra ost på pizzaen.

Tøyen Torg. Foto: Marius Berge Eide (CC BY 2.0)

Sammenligningen med en privat utleier er slående. De må betjene lånene sine uten inntekter hvis de oppfører seg slik. De leier derfor ut i så stor grad som mulig. Det er kanskje unntak der kommunale reguleringer har gjort utleie vanskelig eller umulig.

Private har alt å tape på å oppføre seg slik. Kommunalt ansatte har intet å tape. Slike forskjeller i incentiver har selvfølgelig konsekvenser på hvordan man oppfører seg og på om man får et effektivt boligmarked. Privat er bedre enn offentlig.

Hva er straffen for de inkompetente kommuneplanleggerne? Joda, kommunen har bevilget nesten en kvart milliard kroner til oppussing til det som skal bli 17 leiligheter. Hvis vi snakker om 50 leiligheter er det omtrent 5 millioner per stykk. Hvis vi snakker om 17 leiligheter er det over 15 millioner per leilighet.

Disse har en anslått markedsverdi til 4 millioner, og kommunen planlegger å selge dem med «politisk rabatt» på 20%, altså til 3,2 millioner per stykk.

Slik er det bare kommunen som kan drive. Slik er det når man bare kan forsyne seg av andres penger gjennom skatt og ikke er avhengig av frivillige leietakere slik som private er.

Mest lest

Arrangementer