Kommentar

Vanlige folks tur til å støtte kapitalister

Hvorfor? Hvorfor er det ikke mulig å tenke seg om? Hvorfor er vi her vi er i dag? Jeg snakker om strømstøtte til bedrifter. «Oppsiktsvekkende» nok har vanlige folks skattepenger gått i lomma på kapitalister. Hvordan er det mulig?

Nok en gang fremstår regjeringen som klovner. De lot seg presse til å gi strømstøtte til bedrifter. En støtte som i mange tilfeller endte i aksjonærenes lommer.

Regjeringens pressekonferanse
«Regjeringen» kunngjør strømstøtteordningen for bedrifter.

Til slutt lot regjerningen seg presse av populister. De lot seg presse til å gi bort folks hardt erhvervede skattekroner til dem som skrek høyest.

Jeg lar meg opprøre av slike hendelser. Er det slik vi skal ha det? Er det slik at hvis du tar risiko for å tjene penger og det skjer uheldige ting, så skal naboen din gi deg støtte over skatteseddelen?

Jeg sier nei – slik skal vi ikke ha det. Vi skal ikke ha det slik at kompiskapitalistene kan robbe vanlige folk. Vi skal ikke ha det slik at kreativ destruksjon settes ut av spill ved enhver fartsdump.

Har du kapitalinntekt, så er oppsiden din, i prinsippet, uendelig. Hvis risikoen tas av skattebetalerne gir spillet perverse incentiver til å ta risiko.

Å drive forretning skal ikke være noen barnehave, men barnehaver skal være forretning.

Mest lest

Arrangementer