Kommentar

Konverteringsterapi – forby alt man ikke liker?

Noe av det som vil bli stående etter tidligere Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen er lovforslaget om å forby konverteringsterapi. Konverteringsterapi høres tullete ut, men bør det derfor være straffbart?

Regjeringen foreslår å forby konverteringsterapi. Altså at noen skal kunne gå på kurs for å endre sin legning. Høres konverteringsterapi tullete ut? Ja, absolutt! Bør det forbys? Nei. Myndighetene later ikke til å ha en konsistent holdning til terapi på det erotiske området – pedofile tilbys aktivt hjelp, under mottoet: det finnes hjelp.

Lovforslag om forbud mot konverteringsterapi
Tidligere kultur- og likestillingsminister Trettebergstuen og justisminister Mehl.

La det være klart at det er en fundamental forskjell mellom samtykkende voksne og ikke. Poenget er et annet: det er mulig å oppleve egen legning som problematisk. Det er en personlig sak og ikke et anliggende for staten. Hva mere: selv om det hverken er noe poeng eller mulig å forandre en persons legning, hvorfor skal du forby folk å gå på kurs? Hvis du mener at du blir utsatt for svindel kan du anlegge sivil sak.

Forbudet foreslås tatt inn i straffeloven. Strafferammen for å utføre konverteringsterapi skal være bot eller fengsel inntil 3 år og 6 år hvis overtredelsen er grov.

Pressemelding |  Nr: 37/23 | Dato: 16.06.2023

Videre – er det grunn til å tro at annen terapi som i dag tilbys til dyre dommer kan sies å virke?

Både konverteringsterapien og lovforslaget om å forby den er i min bok tullete. Vi trenger færre og kortere lover, ikke flere og lengre. Seriøst – gi folk ansvar for eget liv.

Lovforslaget om å forby konverteringsterapi bryter mot grunnleggende menneskerettigheter.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer