Kommentar

Prostitusjon

Prostitusjon er lovlig i Norge, men det er ikke lov å kjøpe sex. Det er ikke lov å profittere på andres sex-salg. Det mulig å forstå tankegangen, men er det mulig å akseptere den? Hva må gjøres?

Sexkjøpslov og hallikparagrafen later ikke til å ha gjort markedet for sex-handel impotent, kanskje snarere tvert imot. NRK har laget en dokumentar som dokumenter omfattende bordellvirksomhet i Norge. Loven bidrar til å presse sexarbeidernes arbeid under jorden. Det er ikke rart at sexarbeidernes egen organisasjon går inn for full avkriminalisering.

Redlight
Prostitusjon, kanskje ikke verdens eldste yrke, men det overlever nok oss.

Lovverket som regulerer handel i seksuelle tjenester legger vekt på menneskers seksuelle autonomi. Altså at alle skal kunne bestemme over egen kropp. For liberalister lyder dette helt topp: selveierskap. Er det virkelig slik at forbudene mot sexkjøp og hallikvirksomhet bidrar til seksuell selvbestemmelse? PION – sexarbeidernes egen organisasjon mener ikke det. Vi må kunne spørre oss: har staten noe med hva samtykkende voksne gjør under dynen? Likeens – har staten noe med hvilke beveggrunner vi har for intimitet?

En annen side er den rent praktiske. Prostitusjon, eller sex-salg, er tillatt i Norge. Sexarbeidere bør derfor betale skatt, moms og sende regnskapsopplysninger til Brønnøysund. For inntektene kan de i prinsippet kjøpe forsikringer og spare til egen pensjon. Jeg gjette på at dette ikke skjer. Skal man tro NRKs dokumentar, så er det mye snakk om raske penger. Raskt inn, og raskt ut igjen. Jeg vil påstå at det er bedre for sexarbeidere å få sykepenger og pensjonspoeng. Dette betyr at det behøves ryddige arbeidsforhold. Ryddige arbeidsforhold krever opphevelse av sexkjøpsforbudet og forbudet mot hallikvirksomhet.

En tredje side er: hvordan kan dette oppnås? I den politiske debatten kan liberalisering av markedet for seksuelle tjenester være betent. Vi kan illustrere dette ved småpartienes partilederdebatt fra Arendalsuka:

Arnt Rune blir suckerpunched av Anders magnus.

Riktignok er nok Liberalistenes formulering i programmet fra forrige stortingsvalg noe uheldig, og det er lett å bli misforstått på et felt som dette. Løsningen må være å komme til poenget enkelt og resolutt. Det vil si fjerning av sexkjøpsforbudet og forbudet mot hallikvirksomhet.

Hva må gjøres? Det er ganske lett: Fjern §135 i straffeloven om Hallikvirksomhet og formidling av prostitusjon og §136 om Kjøp av seksuelle tjenester fra voksne.

Endelig – for å besvare mitt eget retoriske spørsmål: Nei, det er ikke mulig å akseptere logikken i dagens lovverk.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer