Kommentar

Lysfabrikantenes ansøkning mot solen

«Stearinlysfabrikantenes ansøkning mot solen» er et tankeeksperiment av franskmannen Frédéric Bastiat. På engelsk er det kjent under navnet «Petition of the Candlemakers». Dette tankeeksperimentet ble brukt av Bastiat for å kritisere proteksjonistisk handelspolitikk.

I tankeeksperimentet forestiller Bastiat seg at produsentene av stearinlys og andre kunstige lyskilder (pærer, lamper etc.) i Frankrike sender en formell klage til myndighetene. Det lysfabrikantene klager over er at solen gir gratis lys til alle.

Lysfabrikantene hevder i alle fall selv at dette åpenbart er høyst urettferdig. For å beskytte interessene til lysprodusentene ber de derfor myndighetene om å innføre tiltak for å begrense sollys og tvinge folk til å bruke kunstig lys, som stearinlys, gjennom hele dagen. Myndighetene måtte innføre en lov som påbyr at alle åpninger, hvorigjennom sollyset kunne slippe inn i hus og bygninger, ble stengt, slik som vinduer, dørsprekker, himmelåpninger og lignende.

Dette, mente lysprodusentene, ville dessuten føre til en sterk stimulans av fransk næringsliv, og spesielt de næringer som direkte eller indirekte bidro til å produsere lys.

Reductio ad absurdum. Bastiat brukte dette tankeeksperimentet som et apagogisk argument for å vise hvor absurd og selvdestruktivt proteksjonisme kan være. Tankeeksperimenter viser hvordan proteksjonistiske tiltak, som å begrense sollyset for å beskytte lysfabrikantene, ville være irrasjonelt og skade samfunnet som helhet. Det å begrense frihandel og forsøke å beskytte innenlandske næringer fører til ineffektivitet, høyere priser for forbrukerne og begrenset økonomisk vekst.

Med en viss modifisering til mer moderne lyskilder fortsetter tankeeksperimentet å være relevant i dag.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer