Kommentar

Norge, det tiende frieste landet i verden

Cato– og Fraser Institute publiserte nylig sin oversikt over de frieste landene i verden. Indeksen er sammensatt av underindeksene individuell frihet og økonomisk frihet. Norge scorer godt på disse undersøkelsene, som er bra. Her tar jeg et raskt overblikk for å se hvor det skorter.

Indeks for menneskelig frihet
Norge er nummer ti på listen over de frieste landene i verden.

For å sette scor’ene i perspektiv vil jeg her praktisere den norske nasjonalsporten å sammenligne oss med svenskene. Norge har altså en tiende plass, svenskene stikker av med en femteplass. Dette gjelder hovedindeksen som er sammensatt av de to underindeksene, som i sin tur er sammensatt av en rekke under-under-indekser.

Kildene for underindeksene er instituttene selv eller V-dem, Civil Liberty Dataset fra Harvard Dataverse og Bertelsman Stiftungs Transformation Index. Nå grunnlaget er sammensatt, så kan det være vanskleig å få et fullstendig bilde av hvor skoen trykker. Ikke desto mindre er det mulig å indentifisere svakere scores (enn svenskene).

Individuell frihet underindeksen gir gode karakterer til både Sverige og Norge. Sverige er verdens beste land på individuell frihet, mens Norge kommer på niende plass. Vi er altså hakket bedre på individuell frihet enn på økonomisk frihet. Dette vil ikke komme som en overraskelse på mange. Underindeksen består av under-under-indekser på områder som rettsvesen, kriminalitet, bevegelsesfrihet, religionsfrihet og skeives rettigheter. Interessant nok slår svenskene oss på bevegelsesfrihet og rettigheter knyttet til skilsmisse. Norge ligger også etter på feltet identity & relationships. Stort sett slår vi ikke svenskene på noe punkt, og da bare marginalt, eksempelvis ved å ha færre drap per innbygger.

Økonomisk frihet underindeksen gir de nordiske landene en lavere score. Svenskene kommer på 17 plass og Norge på 29. plass. Jeg går ikke inn i detaljer, siden jeg har kommentert økonomisk frihet indeksen tidligere. Det er neppe overraskende at svake scores skyldes høy grad av offentlig eierskap og høy marginalskatt.

En dypere analyse av mindre enn perfekte scores vil kunne belyse muligheten for å skape en frihetlig politikk. De politiske partiene er i ferd med å skrive sin stortingsvalgprogrammer. Her har vi en kilde til inspirasjon for en frihetlig politikk.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer