Kommentar

Et grep gir 9000 kr ekstra i måneden

Det er vanlig at avisene lager sosialpornografi av folk som er fattige. Til en forandring lagde VG denne julen en sak som var svært lærerik. Det er sympatisk at hun det gjelder ikke anser seg som fattig selv om hun har lite.

Det interessante er at hun kan spare 9000 kr i avdrag og renter på å selge leiligheten i Trondheim sentrum og flytte ut til Hitra. Det er nemlig dyrt å bo i byer. I byer utgjør boutgiftene en mye større del av månedsutgiftene enn i mer grisgrendte strøk. Min leilighet på 60 kvm på Grünerløkka er for eksempel verdt dobbelt så mye som huset som mine foreldre hadde på bygda. De hadde mye mer plass og stor opparbeidet tomt.

Det finnes mange grunner til at mennesker har dårlig råd. Noen er selvforskyldte og andre skyldes omstendigheter utenfor den enkeltes kontroll. Den foretrukne politiske løsningen er som regel at staten må gi mer penger til dem som har dårlig råd. Til dette kan det sies mye. La meg kort ta for meg to punkter som er relevante.

For det første er det slik at hvis noe subsidieres, så får man mer av det. Betaler man mennesker for å være fattige, så får man flere fattige. Siden det ikke er bra å være fattige, med den avmakten som følger med, så er dette negativt. Hvor sterk denne effekten er, vet jeg ikke. Det avhenger nok av flere forhold.

For det andre er det slik at pengene til de fattige må tas fra dem som jobber. Det betyr økte skatter for de av oss som er i arbeid. Konsekvensen er at vi enten får dårligere råd eller må jobbe lenger. Skatt tar vår tid. Skatt er rett og slett urettferdig og bør unngås

Det artikkelen antyder, er en annen løsning. Kanskje bør man slutte å gi støtte til alle som bor dyrt? Det vil si de fleste som lever i byer eller sentralt i byene. Du kan ikke forvente å bo som en greve på Grünerløkka i Oslo og forvente at du skal få boligen din betalt av skattebetalerne. Kanskje bør vi stille krav om at mottakere av offentlig støtte flytter på seg før man gir dem penger?

Et problem med dette er at det er kostnader, både økonomisk og på andre måter, ved å flytte. Når man er i en presset situasjon, så har man rett og slett ofte ikke kapasitet til å gjøre slike store grep. Kanskje bør man finne ordninger som gjør slike grep mulig i stedet for å dele ut masse penger til folk som ikke arbeider?

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer