Kommentar

Pornofilm og retten til å beholde jobben

Joe Gow mister jobben sin som øverste leder ved University of Wisconsin-La Crosse, kan vi lese i Khronos. Grunnen til at det offentlige universitet ikke vil ha ham, er at han har lagt ut pornofilmer av blant annet seg selv og sin kone. Alt med samtykke fra de involverte. Gow mener at filmene forsvares av ytringsfriheten.

Saken har flere interessante sider. Det kompliseres ved at universitetet er offentlig. Hadde det vært mellom kun to private individer, ville det vært mye enklere. Man kunne da inngått en frivillig avtale med utgangspunkt i egne preferanser. Vil man ha ansatte som har pornofilmer på nett, så ansetter man slike. Vil man ikke ha ansatte som lager pornofilmer på nett, så ansetter man ikke slike.

Skjermbilde fra University of Wisconsin-La Crosse

Det private aksepterer et mangfold av ulike synspunkter. Problemet med det offentlige er at det finansieres tvangsmessig fra mange forskjellige mennesker med ulikt syn på saken. Når det offentlige er involvert, vil noen alltid få sitt syn overkjørt. Privat er mangfold. Det offentlige er monopol.

Det er imidlertid mer som kan skrives.

Et spørsmål er hva som forsvares av ytringsfriheten. For liberalere er dette ganske enkelt siden ytringsfriheten ikke er en grunnleggende rettighet. Det er en sekundær rettighet, utledet av retten til liv og eiendom. Mennesker eier kroppen sin. Hvis to mennesker sammen velger å filme en hvilken som helst frivillig aktivitet med sitt eget kamera og publisere dette gjennom en frivillig avtale med en hjemmeside, så bør dette være lov. Alltid. Det handler imidlertid om eiendomsrett og avtalefrihet. Og sekundært om ytringsfrhet.

Det handler også om hvilken eksplisitt og implisitt kontrakt som er inngått med arbeidsgiver. Jeg har en eksplisitt kontrakt som lærer, men den inneholder også implisitte deler som for eksempel at jeg ikke kan ha sex med unge jenter (selv om det juridisk sett vil være lov) eller at jeg ikke kan argumenter for pedofili (selv om jeg hadde vært for det). Noen handlinger er ikke forenlige med en jobb som for eksempel lærer.

Så vil det selvsagt være ulike synspunkter på hvor grensene går. Slik skal det være. Det kan aksepteres at man har gjort noe tidligere, bare man har sluttet. Det kan være en forståelse for at man ikke skal begynne med noe nytt. Her må det være rom for ulike syn. En kristen folkehøgskole kan ha strengere rammer enn det vi liberalere liker.

Saken illustrerer et poeng til. At det liberale ikke bare handler om det juridiske. Kampen for frihet og at alle skal få leve sine liv, handler også om å utbre gode holdninger. Det vil si liberale holdninger om at det blant annet er helt greit å spille inn porno. Jeg foretrekker å jobbe med noen som spiller inn porno enn med noen som vil forby porno.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer