Kommentar

Pinlig melkenasjonalisme

Det eksisterer en ekkel frykt og motvilje mot noe, bare fordi det kommer fra utlandet. Sist ute er motvilje mot utenlandsk melk.

Tine har nemlig gjort den kardinalsynd å bruke utenlandsk melkepulver i noen av sine melkeprodukter. Nå beklager Tine. De burde selvsagt stått på sitt og insistert på at det ikke er noe galt med utenlandske melkeprodukter. Nå er imidlertid Tine grundig plassert i den nasjonalistiske landsbrukssumpen der man ikke liker ting fordi det kommer fra utlandet.

Dette er handelens svar på fremmedfiendtlighet når det gjelder innvandring. Det bør bekjempes på samme måte. Ting er ikke farlige bare fordi det kommer fra utlandet.

Folk med normalt god økonomiforståelse vet hvor klokt det er med handel, også over landegrenser. Dessverre dukker mer «folkelig visdom»1 opp hver gang det kommer konkrete saker. Da finner man alltid en grunn til at det akkurat i denne saken er bra med proteksjonisme.

En av grunnene til dette er at det alltid finnes en eller annen pressgruppe som tjener på å bli beskyttet mot konkurranse fra konkurrenter med bedre eller billigere produkter.

Disse finner raskt støtte i mennesker som er skeptiske mot ting fordi det er laget i utlandet. Og dermed har man en pinlig nasjonalisme.

Hvis man legger til at det eksisterende er langt fra perfekt, er det lett å finne en eller annen grunn til å være skeptisk til det en aktør som Tine gjør, på generelt grunnlag. Tine er jo ikke akkurat et kjerneeksempel på hvordan et fritt marked vil fungere. Det er imidlertid ikke noen grunn til å være mot at de importere råstoffer fra utlandet ved behov.

Ja til utenlandsk melk og import fra andre land.

  1. Folkelig visdom er selvsagt like lite relevant for økonomi som astrologi er for astronomi. ↩︎

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer