Kommentar

Turistene bidrar mye i Norge og likevel kommer turistskatt

Uten besøk av mange turister, ville det vært kommuner med langt færre innbyggere og dårligere infrastruktur. Skribenten bor i en kommune der lokalsamfunnet nyter godt av turister. Uten besøk av 300 000 turister årlig, ville det vært færre butikker, færre lag og foreninger, og dårligere samferdselstilbud enn det er i dag. Uten turister til Nordkapp ville kommunen aldri fått Fastlandsforbindelsen til Magerøya.

Destinasjonsselskap, byråkrater og politikere, kan med fordel gi oppmerksomhet til det positive med turisme. Besøk fra utlandet gir alt fra arbeidsplasser til penger i statskassen gjennom merverdiavgift (MVA). Penger i statskassen finansierer barnehager, skoler, kulturtilbud, veier osv.

Turistene gir noen utfordringer for kommuner med masseturisme, men noen millioner kroner ekstra årlig kommer ikke til å løse trafikale utfordringer og forurensning; blant annet i naturen. Det er også tvilsomt om alle millioner fra en turistskattordning blir brukt slik de bør brukes. Norge har et høyt skattenivå, men mye av pengene forsvinner før de kommer trafikantene, pasientene og elevene til gode.

De fleste av utfordringene kan vi løse gjennom å rendyrke den private eiendomsretten, privatisere grunn der private aktører får drive egen eiendom slik de ønsker.

Over flere valgperioder har det kommet forslag om turistskatt. Forslagene har blitt stemt ned av Stortinget, men nå tyder mye på at det er flertall for en variant eller varianter av turistskatt i Norge.

Besøksbidrag

I slutten av januar presenterte regjeringen en mulig løsning for besøksbidrag. Regjeringen vil gjennomføre pilotprosjekter med lokale besøksbidrag, og skisserer en løsning der kommunene i samarbeid med næringslivet kan tilpasse innretningen etter lokale behov.

Flere destinasjoner, blant annet Lofoten, Geiranger og Nordkapp, har varslet behov for å kunne finansiere reiselivsrelaterte fellesgoder som for eksempel søppelrydding, stivedlikehold og renhold av toaletter. Hvorfor ikke la hver enkelt bruker betale?

Regjeringen ser for seg skattlegging av turister gjennom overnattingsavgift, dagbesøksavgift eller cruisepassasjeravgift. Valgmulighetene er mange, kun fantasien setter begrensninger. Dessverre!

I Norge skal de fleste utfordringer og problemer løses med skatt eller avgift, men gir dette oss færre problemer? Nei, tvert imot!

I Norge er ikke lovverket på plass for innkreving av besøksbidrag. Det lar seg ordne, men mange mer eller mindre dårlige forslag skal på høring før vi har faste ordninger med besøksbidrag på plass.

Vil la cruisepassasjerene betale

Ålesund kommune vurderer å innføre en slags indirekte turistskatt ved å kreve penger fra havnevesenet for hver enkelt cruisepassasjer. Med ti kroner per passasjer, gir det syv millioner kroner. Det er penger som skal gjøre det litt enklere å være lokalpolitiker, hvis skribenten forstår Sunnmørsposten riktig.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer