Kommentar

Hvis politikere ønsker å styrke lokalt selvstyre, passer slike forslag dårlig

Saken er ikke sexy, gir ikke mange klikk, men er prinsipielt svært interessant. Utgangspunktet er et representantforslag på Stortinget om stans av nye hyttefelt.

Det er SV-representantene Hilde Marie Gaebpie Danielsen og Birgit Oline Kjerstad som har fremmet forslaget. Duoen ønsker at Stortinget skal be regjeringen fremme forslag om å innføre et nasjonalt forbud mot nye hyttefelt som ikke allerede er regulert. Det betyr dersom forslaget blir vedtatt, et forbud mot hytter i enorme områder i mange kommuner.

Av de åtte største kommunene i landet, er det bare én som ikke ligger i Finnmark. Rana er Norges fjerde største. Topp åtte i areal: Kautokeino, Karasjok, Porsanger, Rana, Tana, Sør-Varanger, Alta, og Lebesby. At ingen av disse kommunene eller andre med store areal skal få planlegge hyttefelt på grunn av et nasjonalt forbud, strider mot sunn fornuft og ønsket om kommunalt selvstyre.

Foto Jim Tovås Kristensen. (CC BY-SA 2.0 DEED)

Lokalt selvstyre i festtaler

I festtaler er de fleste av partiene på Stortinget for lokalt selvstyre, men likevel blir kommunene detaljregulert. Detaljstyring av kommunepolitikere står fast, helt uavhengig av regjeringer og stortingsflertall. Hytteforslaget fra SV, altså forbud og påbud for kommunene, dukker opp i mange ulike sammenhenger.

Det kan muligens forverre naturutfordringen dersom kommunepolitikere privatiserer eller delprivatiserer mye av grunnen til nye hyttefelt, men den problematikken bør kommunepolitikerne ta innover seg i debatter og vedtak. Et nasjonalt forbud rammer alle, også kommuner med store areal, og uten store utfordringer innenfor natur, kraft og reindrift.

Hytta står sterkt i Norge

Hytta eller fritidsboligen står sterkt, noe store deler av landet opplever under påskehøytiden. Tall fra Statistisk sentralbyrå tyder på omtrent 450 000 hytter i Norge, en økning på 8,6 prosent fra ti år tidligere. Skal politikere fortsatt kunne legge til rette for rekreasjon, må Stortinget stemme ned forslaget fra Hilde Marie Gaebpie Danielsen og Birgit Oline Kjerstad.

Hilde Marie Gaebpie Danielsen er vararepresentant for Sør-Trøndelag SV, mens Birgit Oline Kjerstad representerer Møre og Romsdal SV på Stortinget.

Mest lest

Arrangementer