Kommentar

Er du liberal, din jævel

Hva vil det si å være liberal, eller liberalist? Et plutselig minne om et kjent Lasse & Geir sitat satte tankene i gang: «Er du liberal, din jævel». Særlig scenen fra den legandariske Wam & Vennerød filemen kaste lys over hvordan «liberal» kan oppleves som noe negativt.

er du liberal
Kjent Lasse & Geir sitat

Neders har jeg lavt ved et videokolipp av busstur-scenen fra filmen. Jeg vil gi et kort forsøk på analyse:

Vi møter ungdommene Lasse og Geri, som skal kjøre buss fra drabanten og inn til byen. De har med seg øl på busen og rekker å drikke noen bokser, selv om mye av ølet havner utenfor. Guttene føler at de ikke passer inn i pro-kulturen og at de blir møtt med negativitet og aggresjon.

Som mange andre maktesløse svarer de med humor og provokasjon – ikke ulikt hvordan mange liberalister kritiserer det gamle regimet ved bruk av humor. På bussen møter L&G motstand fra forskjellige aktører. Noen av dem er klassiske representanter for pro-kulturen. Vi kan gjerne kalle dem konservative eller autoritære. L&G forsøker å fremprovosere reaksjoner fra dem. Å vippe de autoritære av pinnen er et poeng for L&G, og er poenget med deres antinomiske oppførsel.

En av passasjerene er annerledes. Han ser for det første kul ut (anno 1976) men uformelle klær og langt hår. Dette er mannen som utløser kommentaren «Er du liberal, din jævel». Det virker som om guttene har en langt mer negativ holdning til denne personen enn de andre passasjerene.

Problemet med den liberale jævelen er at han gjør seg til. Han forsøker å vise sympati og forståelse uten å akseptere guttenes annerledeshet. Han ligner derfor på hjelpeapparatet som først og fremst forsøker å få klientene til å passe inn.

Det jeg er opptatt av er hvorfor «liberal» fremstår som noe negativt. Jeg tror at årsaken ligger dels i frostillelsen og dels i at sympatien kan være nedlatende. Det er ingen virkelig aksept for at noen vil leve liv som du ikke kan forestille deg. Denne typen retorikk gjenfinnes i liberales uttrykk for at selv er man imot utradisjonelle rusmidler, så må jo folk få bestemme selv. Selv liker du kanskje ikke sexkjøp, men andre lever jo kanskje annerleds liv. Å være surrogatmor er ikke noe jeg ønsker for noen i min familie, men for enkelte kan det være ønskelig.

Å ha en kompromissløs retorikk vil fjerne tilgjortheten, overlegenheten og distansen fra slike slike utsagn. Rett og slett å si at disse tingene har ikke storebror noe med – betingelsesløst. La meg stille deg spørsmålet:

Er du liberal, din jævel?

«Er du liberal, din jævel».

Mest lest

Arrangementer