Kommentar

Jævla sopere! Straffbart!

Skribenten ser på saken som en sak om ytringsfrihet, mens politimesteren i Oslo mener det er brudd på Straffeloven § 156 annet ledd.

Straffeloven § 156 annet ledd:
–Den som ved skjellsord eller annen utilbørlig atferd forulemper en offentlig tjenestemann under eller på grunn av utføringen av tjenesten, straffes med bot.

Mandag 8. april skal Oslo tingrett behandle en sak der en mann i midten av 20-årene uttalte følgende til to politibetjenter, ifølge tiltalen:
–Dere ser ut som en gjeng med jævla sopere alle sammen.

Politibetjentene var på et annet oppdrag da mannen kom med uttalelsen.

Påtalemyndighetene mener at straffeskyld i denne saken kan bevises utover enhver rimelig tvil, og at saken bør avgjøres med et forelegg. Mannen fikk en bot på 8 000 kroner, men vedtok ikke forelegget og tingretten får saken. I retten blir påstanden en bot på 10 000 kroner, eventuelt ti dager i fengsel.

Skribenten mener ingen bør bli kalt sopere, men når det først skjer, bør det være straffbart? Hvis mannen blir dømt til en bot på 10 000 kroner, bør fengsel være et alternativ? Ti døgn i fengsel koster skattebetalerne en betydelig sum med penger.

Kan vi med straff regulere folkeskikk?

Privat eiendomsrett bør sette begrensninger

I festtaler kan liberalister effektivt konkludere med at privat eiendomsrett bør begrense ytringsfriheten; altså eieren av en avis bestemmer hva som skal på trykk i avisa, eller eieren av et lokale bestemmer hva som kan bli sagt i lokalet. Like enkelt er det ikke i områdene der eiendomsretten er uavklart, altså i områdene som i dag regnes som offentlige områder. De områdene er det desidert mest av i Norge i dag.

Mest lest

Arrangementer