Kommentar

Norsk Tippings kundevilkår er humbug

Mens Norsk Tipping misliker kunder med mye kunnskap og god informasjon, har Norsk Rikstoto et spill der kundene spiller som hesteekspert.

De fleste som spiller på oddsen, mener oddsen er et kunnskapsspill. Mange oddsspillere bruker tid på å innhente informasjon før spill blir satt.

Norsk Tipping har i kundeforholdet skrevet at det er ulovlig å foreta pengespill i tilknytning til kamper eller noen form for konkurranse hvor kunden er i besittelse av kunnskap som kan gi en uberettiget fordel i forhold til de som ikke er i besittelse av denne kunnskapen (innsideinformasjon). Det er heller ikke tillatt å bevisst utnytte feil i resultering av spill og feilsatt odds, bedrive oddsmanipulasjon (alene eller sammen med andre), systematisk utnytte feil eller leveringsforsinkelse, eller gjøre seg skyldig i eller medvirke til andre forhold som i henhold til spillereglene eller Norsk Tippings oppfattelse strider mot spillenes hensikt.

Foto: Peulle (CC BY-SA 4.0)

Å finne feilsatt odds, altså for høy verdi, er en kunstform blant oddsspillere. Å lese engelske aviser, høre podcaster og snakke med supportere, er ikke unaturlig før veddemål på en Premier League-kamp.

Pengespillerforeningen, Lars Dybwad og William Gjersvik er noen av dem som har herjet med det statlige selskapet og teksten i kundeforholdet, på Twitter.com.

Norsk Tipping er et selskap staten eier, et selskap Stortinget har gitt monopol på sportsspill i Norge.

Hos Norsk Rikstoto og spillvarianten Stalltips er det annerledes. I reklamen for spillet har Norsk Rikstoto skrevet at i Stalltips spiller du som en hesteekspert! Rikstoto velger ut både favoritter og outsidere, og lager ferdig utfylte kuponger. Skribenten antar at kunder får hjelp av eksperter, i alle fall ifølge reklamen.

Hos Norsk Rikstoto skal staten oppnevne styremedlemmer, blant annet styrets leder. Overskuddet fra stiftelsen går til å fremme norsk hestesport, hestehold og hesteavl.

Pengespill og utfordringer

Det er liten tvil om at det er artig med veddemål i tilknytning til idrett. Utfordringen til Norsk Tipping er at kunder ofte har større kjennskap til kamper enn det selskapet har.

I for eksempel norsk fotball blir det forventet at trenere, spillere og utvalgte ledere ikke deltar i veddemål eller pengespill i tilknytning til kamper der klubbens egne lag er involvert, men venner og familiemedlemmer kan spille og sitter trolig på samme informasjon som ledere og spillere.

Pengespill i tilknytning til idrett, spesielt breddeidrett der overvåkingen er liten, gir utfordringer. Det er utfordringer vanlige oddspillere ikke trenger tenke mye på. Det er idrettsfamilien som har det største ansvaret mot dette som vi kan omtale som en trussel mot idretten. Heldigvis har det vært økt fokus mot kampfiksing de siste årene, noe flere saker fra europeiske land beviser.

Det er ikke likhetstegn mellom kunnskap/informasjon og kampfiksing!

Mest lest

Arrangementer