Magasin

Ny bok: Selvhjelpsbok for kløner og miljøbevisste – men neppe gjerrigknarker

Hver dag er du med på å gjøre søppelberget større, bidrar til at klimaet forverres, miljøet ødelegges – mens folk holdes nede i slavelignende tilstander for å gi deg billige produkter. Har du det bra med deg selv nå?

Hver dag tar kaster du søppel. Ofte leter du kanskje efter billige klær og andre varer – muligens uten å tenke på hvor og under hvilke forhold de er produsert, og hva du bidrar med for å ødelegge klima og miljø.

Samtidig sliter lokale næringsdrivende for sitt daglige brød, men er du klar over at de finnes? De som lever av å reparere ødelagte klær, elektronikk eller andre produkter. De har ikke bransjeforeninger i ryggen, og neppe noe stort budsjett til å markedsføre sine tjenester. Gjenbruk, og gjenvinning, såkalt sirkulærøkonomi er moteord blant de miljøbevisste – men hverken skattesystemet eller lover og regler er innrettet for å styrke eller støtte opp under lokalt næringsliv som livnærer seg av å reparere.

Aha-opplevelsene står i kø

Hvor ofte leser du bøker som forteller deg noe du ikke visste om din egen adferd, som åpner øynene dine og får deg til å reflektere over om du kan gjøre noe annerledes? For hvem vil vel at det skal bli mer søppel, mer forurensning, verre klima, og at folk ikke har skikkelige arbeidsvilkår? Det er utrolig hvor mye som kan få plass på ca 140 sider. På s. 16 er det f.eks. en tipsliste til hvordan finne reparatører der du bor. Et tips når du kjøper sko er å spørre om sålen inneholder Polyuretan. Et stoff som gjør at sålene smuldrer opp av seg selv.

Marte Ulltveit-Moe

Marte Ulltveit-Moe fra Kristiansand er utdannet biolog, og ble i 2023 for 3. gang innvalgt i bystyret for MDG. Hun har jobbet med boken i syv år, og intervjuet over 100 reparatør-bedrifter. Deres tanker om hvordan Norge kan bli et reparatør-samfunn istedenfor et samfunn som forbruker og kaster i høyt tempo blir presentert i 11 kapitler.

Gjennom dialogen med reparatørene kommer en rekke aktuelle problemstillinger opp.  Noe kan gi meg og deg dårlig samvittighet; Hvorfor kaster vi så mye? Og hvorfor kjøper vi noe nytt fra den andre siden av kloden istedenfor å støtte lokale næringsdrivende? Partier og offentlige myndigheter bør svare på hvorfor skattesystemet og lovverket legger hindringer i veien for å redusere søppelberget, reparere fremfor å kaste, og for å drive små, lokale bedrifter. Boken inneholder en rekke tips til tiltak myndighetene kan gjøre.

Vond smak i munnen

Vet du hvor mye søppel hver av oss kaster? I 2022 var det 387 kilo.. Hvor blir det av alt sammen? Har du også på følelsen av at ting går lettere i stykker i dag enn for noen tiår siden? Enten det gjelder klær, elektronikk eller andre ting?

Det er lett å sitte med en vond smak i munnen når man tenker over egen, daglig adferd. Tenker jeg over hvor det blir av alt jeg kaster? Eller hvordan det jeg kjøper fra Kina og andre steder blir produsert? Bidrar jeg til at barn må jobbe istedenfor å gå på skolen? At arbeidere låses inne i 12 – 16 timer hver dag og ikke har frihet til å organisere seg? Og hva med klima og miljø?

Hva bidrar en reparatør med, f.eks når det gjelder søppel? En skomaker i Flekkefjord har utført 5000 oppdrag. Hvis gjennomsnittsvekt på hver ting som er reparert er 800 gram, har én skomaker spart 4 tonn (!) sko og andre lærvarer fra å bli kastet. Å klikke rundt på varer i en fin nettbutikk er egentlig som å seile mellom isfjell. Isfjell kan være fine, men det er mye du ikke ser. Slik er det også med varene i nettbutikken.

En annerledes selvhjelpsbok

Marte Ulltveit-Moe har skrevet en litt annerledes selvhjelpsbok, som er hendig på mer enn én måte. Hun har besøkt over 100 bedrifter som kan klassifiseres som reparatører. Tittelen «Kan det fikses?» minner om praktikeren Byggmester Bob fra barne-TV. Og alle kan jo svaret på spørsmålet: «Klart det kan!». Reparatørene kan fikse det meste. Men de jobber i motvind.  Byråkrati, skattesystem, og tøff konkurranse fra produsenter av billige varer og tjenester gjør sitt. At mange av dem ikke engang oppfatter at de er en del av samme bransje bidrar kanskje til at det ikke finnes noen bransjeorganisasjon som taler deres sak overfor myndighetene.

En nyttig bok – både for deg og for myndighetene

Boken er i hendig format, nærmest som en pocketbok. Lett å ha i lommen, sekken, stresskofferten eller vesken. Den er egentlig på litt over 120 sider, i tillegg til litteraturliste, en liste om litteratur, film og blogger til videre inspirasjon, og et vedlegg som forsøker å gi en oversikt over hvor mange som faktisk jobber innen reparatør-bransjen.

Men hvem er boken skrevet for?

Den miljøbevisste vil finne et arsenal av argumenter for å bidra til sirkulærøkonomien heller enn å være en ubevisst forbruker på evig jakt efter å spare noen kroner i bruk og kast-samfunnet. Klønene vil kanskje bli glad for informasjonen om hvor mye som kan repareres, og at reparatørene finnes i en bakgård eller kjeller i lokalmiljøet.

Hva med partiene som snakker høyt om at et bedre klima og miljø og fokuserer på systemendringer? Kanskje boken kan skape forståelse for at hver og en av oss kan bidra, ikke med litt, men faktisk med ganske mye?

Hva med partiene som er opptatt av å forenkle lover og regler, og redusere både skjemavelde og skatter og avgifter? Kan de bidra til å gjøre hverdagen enklere for bedriftene som lever av å reparere? At disse partiene ikke har gjort noe med skattesystemet gjør at gjerrigknarker foreløpig ikke har så mye å hente ved å få kunnskap om gode reparatører i nærmiljøet. Men kanskje de kan skape et press på partiene for å gjøre gjenbrukstjenester og reparasjoner billigere?

Gjennomslag allerede?

Forfatteren fikk et stort oppslag i selveste NRK Lørdagsrevyen 9. mars, før boken ble publisert. Boken ble lansert på Tronsmo bokhandel 14. mars, og har allerede kommet i flere opplag. Ikke vet jeg om næringsministeren har rukket å lese boken. Han har i hvert fall kommet til at Brukthandelsloven med alle sine byråkratiske hindre for reparatør-bedrifter, skal skrotes. Kanskje er denne lille boken starten på en revolusjon? Forfatterens oppfordring til alle som jobber som reparatører er klar: «Stå på krava. Dere er vår beste sjanse til å reparere verden.»

Byggmester Bob viser vei og sier det best: Kan det fikses? Klart det kan!

Kan det fikses? Hvordan Norge kan bli et reparatørsamfunn
Marte Ulltveit-Moe
Spartacus forlag
142 sider, uib

Mest lest

Arrangementer