Kommentar

Norske Tilstander

Lørdag 20. april åpnet Norges første cannabis café. Den ble ikke holdt åpen lenge, men hendelsen aktualiserte en del problemstillinger. Eksempelvis: hva er en rasjonell tilnærming til ruspolitikken.

Norske Tilstander
Cannabis Caféen «Norske Tilstander». Forfatteren speiles i vinduet.

Flere land har liberalisert sin ruspolitikk, vi kan være sikre på at utviklingen også kommer hit, men det skader på ingen måte å være forberdt på forandringene, slik at de gjennomføres på en rasjonell måte.

Liberalister står gjerne for selveierskap og mener at staten ikke skal ha noen rolle i produksjonen, omsetningen eller bruken av rusmidler. Mens vi venter på å komme dit kan vi tenke litt på veien fra hvor vi står i dag.

Motstandere av en liberalistisk ruspolitikk har noen gode gode argumenter. Jeg vil gjerne fremheve disse:

  • Omsetning av rusmidler finansierer kriminelle nettverk (de fleste regner her ikke med staten)
  • Unge mennesker er lettpåvirkelige og må beskyttes mot farene ved bruk av rusmidler

En endring fra dagens situasjon kan forsøke å forholde seg til disse rimelige innsigelsene og muligens også søke å nå andre mål, så som næringsutvikling i landet.

En politikk som tar hensyn til disse poengene, og som ikke er særlig radikal, kan innebære:

  • Tillate dyrke- og røyke-klubber basert på medlemsskap av myndige personer
  • Kreve at klubbene bare får omsette egendyrket vare
  • La klubbene samarbeide med lokale bønder for produksjon av produktene

Denne historien burde kunne appellere til skeptikere og derfor vær en plausibel løsning.

Litt humor til sist.

Mest lest

Arrangementer