Kommentar

Vestre, Listhaug og private helseforsikringer

Da Ap-nestleder Vestre drev privat business, kjøpte han privat helseforsikring til sine ansatte. Så bra. Vi betaler halvparten av pengene våre i skatt for å ha en velferdsstat og så stoler selv ikke drevne sosialdemokrater på det som de har skapt. Det er positivt at sosialdemokrater i praksis underminerer velferdsstaten.

I saken lenket til ovenfor er også FrP-leder Sylvi Listhaug intervjuet. Jeg synes følgende uttalelse er svært betegnende:

«Hun mener det private helsevesenet kunne avlastet det offentlige – og at staten bør ta regningen for det.»

Sylvi Listhaug. Foto: Pia Sønstrød

Her er det flere godbiter. For det første virker det som om det tas for gitt at statens tilbud skal ligge til grunn, og at det private bare skal være et tillegg. Jeg vil bytte ut ordet avlaste med erstatte. Privat er bedre enn offentlig og bør derfor komme i stedet. Helse er så viktig at vi trenger et system som fungerer.

Dernest mener Listhaug at staten skal betale. Det er en annen formulering av at skattebetalerne skal betale. Stakkars mennesker som ikke har råd til å kjøpe seg en liten forsikring selv! Kanskje det i så fall skyldes at staten allerede har tatt halvparten av pengene våre i skatter og avgifter?

Det handler i tillegg om rettferdighet og ansvar.

Det er rettferdig at den enkelte sørger for sin egen helse og betaler for seg. Det er urettferdig at man tvinges til å betale for andres handlinger. Bør man da ikke bidra til andre som er uheldige? Jo, det finnes et system for dette. Det kalles forsikringer. Gjennom forsikringer betaler man frivillig for at de som er uheldige skal slippe belastningen av å betale alt selv.

Det handler dernest om ansvar. At det er bra å ta ansvar og stå på egne bein. Å ikke bli sett på som svak og ute av stand til selv å styre livet sitt. Hvis man ikke har ansvaret for noe, blir man bare en form for maktesløst offer, prisgitt andre mennesker og deres valg. Det er ikke en bra situasjon å være i.

Det som Listhaug burde ha sagt var dette: «Det privat helsevesenet bør erstatte det offentlige, og folk bør betale sine forsikringer selv.»

Mest lest

Arrangementer