Nyheter

Liberalistenes nye sentralstyre

Arnt Rune Flekstad var innstilt til gjenvalg som partileder. Han startet med å beklage at han ikke har gjort en bedre jobb den siste perioden, blant annet på grunn av familieforøkelse. Partiet står hans hjerte nær, og han er motivert for god innsats fremover. Flekstad la vekt på at man bør bruke mer tid på å gjøre ting istedenfor å ha for mye organisatorisk arbeid og for mye møtetid. Det er viktig å delegere mer. Han håpet at noen nye kan ta over om to år.

Arnt Rune Flekstad under sin valgtale.

Arnt Rune Flekstad ble valgt enstemmig. Det skjedde ved alle de andre valgene også.

Dette er det nye sentralstyret:
Partileder: Arnt Rune Flekstad ble valgt for 2 år. (gjenvalg)
Politisk nestleder: Jan-Øyvind Lorgen (gjenvalg)
Organisatorisk nestleder: Vegard Nøtnæs (nyvalg, tidligere sentralstyremedlem)
Sekretær: Arild Hystad (nyvalg, tidligere. sentralstyremedlem)
Sentralstyremedlem: Jan Sverre Bauge (nyvalg)
Sentralstyremedlem: Austin Rasmussen (gjenvalg)
Sentralstyremedlem: Odd Aleksander Olsen (nyvalg)
1 varamedlem: Lars Erik Nygård (nyvalg)
2 vara: Jon Bernhard Tollaksen Mølstre (nyvalg)
3 vara: Peter Hagen (nyvalg)
4 vara: Kenneth Skorpen (nyvalg, tidligere sentralstyremedlem)

Mest lest

Arrangementer