Kommentar

Svensk standard er «for liberal»

Natt til torsdag ble en svenskregistrert russebuss som var innleid av Asker-russ avskiltet. Grunnen er at det svenske lovverket for registrering av busser er mer liberalt enn i Norge, og derfor klarer ikke svenskregistrerte busser nødvendigvis kravet for ferdsel i Norge.

Folk som ikke tenker gjennom de langsiktige konsekvensene og alternativkostnadene av strenge reguleringer heier som regel på flere reguleringer. «Så bra, nå blir det enda tryggere enn det har vært før! Vi har ingen å miste». Problemet er bare at flere reguleringer reduserer omfanget og dermed tilgjengeligheten.

Man kan tenke på den enkle analogien om at for små mangoer aldri når butikkhyllene. Dette skyldes reguleringer. Er det bedre at det ligger få mangoer i fruktavdelingen på butikken, men at alle mangoene er store, eller skulle vi helst ønsket at det var tre ganger så mange mangoer tilgjengelig men at store mangoer hadde en annen pris enn små mangoer? Hvis du som et 10 år gammelt barn har med 20 kr på butikken og har lyst på mango og den store mangoen koster 30 kr, så har du kanskje likevel råd til den lille. I Norge så får du ikke mango hvis du har 20 kr, for det er bare store mangoer til 30 kr i hylla. Reguleringer fratar folk muligheten til gode opplevelser, selv om de er ment som et sikkerhetstiltak mot lureri eller en uforutsett høyrisikosituasjon.

Det handler litt om fokus. Skal vi vie livet vårt til å forsvare alle mot døden eller tilrettelegge for å leve? Er det om å gjøre å bli eldst mulig eller å leve mest mulig? Det ene utelukker ikke det andre, med mindre man forbyr og regulerer omtrent alt.

Streng (og særnorsk) regulering av busser betyr at færre ungdommer får muligheten til å være på russebuss. En russebuss som tilfredsstiller strengere krav er naturligvis dyrere enn en mer jalla russebuss, som uansett kun én gang hvert skuddår ender i katastrofe. Hadde det vært hyppigere ulykker, så ville slike busser også vært forbudt i Sverige. Sverige er overhodet ikke noe fri flyt type land.

Norge er stort sett strengere enn sine europeiske naboer på alt, og vi er bare marginalt tryggere å ferdes i. Skal alt vi gjør i Norge være basert på en nullvisjonstankegang, når vi vet at samfunnet da blir mindre fargerikt og inspirerende alle dagene vi er uskadet og i live? Hvem av oss er redde for å dø i trafikkulykker på bilferie i Sverige, kun fordi vi vet at enkelte ting er mindre autistisk regulert enn i Norge? Politiet og Statens Vegvesen er eksperter på å dramatisere konsekvensene av såkalt frisluppenhet i trafikken. Det blir anarkistiske tilstander av slikt så klart, slik som det er i resten av Europa. Der er jo alt lov, sett med norsk-fanatiske briller.

En svært enkel måte å liberalisere Norge på er at norske myndigheter får tredd europeisk standard nedover ørene og ikke får lov til å legge sitt eget superstrenge lovverk på toppen. Det vil selvsagt medføre høylytt gnål om at Norge styres fra byråkrater i Brüssel, men kanskje er det nettopp det vårt lille trygge og gode samfunn trenger for å ende opp som et spennende og motiverende samfunn å ferdes i for unge folk.

Mest lest

Arrangementer