Magasin

Brennpunkt: Instukids, en utrolig rørende dokumentarserie

I april fikk NRK-seere sett Instukids, en dokumentarserie i fire deler fra Brennpunkt-redaksjonen. Skribenten innrømmer at tårene kom i episode fire.

Mitt utgangspunkt som seer er muligens litt annerledes enn andre som fulgte serien. Jeg ønsker færre skattefinansierte ordninger til barnefamilier og tror ordningene stimulerer voksne som ikke bør få barn, til å bli foreldre. Jeg er for å legalisere narkotika, og tror vi gjennom liberalisering kan regulere konsum, få aldersgrense og bekjempe kriminelle aktører. Dessuten mener jeg bruk av narkotika i moderate mengder er ufarlig for de fleste av oss, men misbruk kan være farlig. Selv om misbruk kan være farlig skal hvert voksent menneske ha frihet til å putte hva som helst i egen kropp. Hva er bruk i moderate mengder, er det ikke en fasit på ettersom menneskekroppene er ulike.

Tilbake til Brennpunkt-serien. I episode fire dør en jente vi følger tett, mens det blir også en lykkelig utgang for en annen av hovedpersonene. Etter fryktelig mye rus tidlig i tenårene på barnevernsinstitusjoner, kunne hun gjennomføre konfirmasjon med venner og familie. Kontrastene mellom død og rusfri, ble sterkt for meg.

Serien tar for seg spørsmålet om hvordan det er mulig at barn blir tungt rusavhengig mens de bor på barnevernsinstitusjoner. Brennpunkt var i kontakt med 100 barn og ungdommer, som bor eller har bodd på institusjon. Rammen i serien er «NOU 2023: 24 – Med barnet hele vegen— Barnevernsinstitusjoner som har barnas tillit». Utvalget fikk mange innspill og besøkte institusjoner hvor barna bor. Det ble også nedsatt et ungdomsutvalg som fulgte arbeidet med utredningen. Hele dokumentet er på 376 sider med 50 forslag.

Etter skribentens mening er det ikke en fasit på problemet serien tar opp, men en av utfordringene i offentlig sektor er at hjelp blir fragmentert. Ingen tar ansvaret, kanskje på grunn av uenigheter om hva barna trenger og hvem som har ansvaret. Stat i staten, eller stat i kommunen, er en utfordring mange har kjent på kroppen.

Jeg anbefaler Instukids. Det er en serie om mislykket politikk, gode og triste historier, og serien er lærerik. Serien ligger på nrk.no.

Hva er NOU?

Regjeringen eller et departement setter ned utvalg og arbeidsgrupper som utreder ulike forhold i samfunnet. Utredningene blir enten til rapporter eller NOUer.

Det har blitt laget NOUer om veldig mye i Norge, fra åpningstider i butikker, til lov om husleieavtaler, og rus på barnevernsinstitusjoner.

Mest lest

Arrangementer