Kommentar

Dagen i dag oppleves med blandede følelser

En liten del av meg ønsker å feire landet vårt som det flotte, langstrakte landet det er. Med fjorder, fjell, skoger og et fargespekter like sterke som sesongene. Som folk regnes vi å være blant de heldigste i verden, med all vår rikdom og muligheter. Vi lever bedre enn konger gjorde for 100 år siden.

En annen del av meg mener det er lite å feire.

Vår frihet blir tråkket på over en lav sko. Vi blir brukt som melkekuer for staten. Overvåkningen er større enn noen gang. Og grunnloven som en gang ble regnet som den mest frigjørende i verden, som brøt med datidens føydalsamfunn, blir ikke fulgt eller respektert slik den skal. Pandemien var et eksempel på dette. En grunnlov bør være absolutt og ufravikelig.

Foto: Franco Francisco Maria / Shutterstock.com

Når våre folkevalgte ikke respekterer individet, dets frihet eller grunnlov, hva blir så igjen å feire?
Norge, et land grunnlagt på frihetlige verdier, blir mer og mer sosialistisk.

I skrivende stund befinner jeg meg offshore, og skaper verdier som vår nasjon danner sitt levebrød av. Men sterke sosialistiske krefter jobber iherdig imot den rikdommen vi har gjort oss så avhengig av. Skulle denne utviklingen fortsette, vil vi ikke lengre være en nasjon som «stiger frem» som vi så fint synger i vår nasjonalsang, men som svinner hen.

17. mai for meg gjennom årene har vært en dag av sang, lek, god mat, glede, feiring, samvær, flagging m.m. Barnet i meg synger sanger likedan som jeg gjorde i barnetog. Flere av barnesangene kan jeg enda på rams. Få nasjoner feirer sin grunnlovsdag på samme måte som Norge. Her er vi utrolig sterke kulturelt sett.

Men mye er spill for galleriet. For hva er det egentlig vi feirer? Selvstendigheten vi fikk, har vi byttet mot statlig avhengighet for våre borgere. Friheten har på mange måte utspilt sin rolle. Man har ofret friheten i bytte mot trygghet, og tapt begge.

Et sitat fra Benjamin Franklin er treffende her:
«Those who would give up essential liberty, to purchase a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety.«

Jeg velger derfor ikke å gratulere nasjonen Norge i dag, da Norge ikke gjenspeiler de verdiene jeg verdsetter. Men jeg vil likevel ønske alle sammen til lykke med dagen.

Mest lest

Arrangementer