Debatt

Språkrådets kjipe drip

NRK og Språkrådet bekymrer seg for at det norske språket sklir ut når de unge tar i bruk stadig flere amerikanske uttrykk. Blant disse er yapping, drip og slay. Er du over 40 år så er det stor sjanse for at du ikke vet hva disse ordene betyr.

Selv om jeg er en hvit 30 åring som mest sannsynlig vil bli latterliggjort hvis jeg bruker ord som drip, så er jeg sterk tilhenger av modernisering av det norske språket, også med innflytelse utenfra. For meg gjelder den enkle teorien om markedsmekanismer også i språket – det som er populært overtar det som er upopulært. Norsk språk er egentlig ganske traust og anstendig. Nærmest fritt for banneord og kulturelle fremmedord sammenlignet med våre naboland. Spesielt dansk blir en ganske stor kontrast der «hold nu kæft!» kan oversettes til «nei, er det sant?» og vanndispenseren ved bassenget er «watercooler ved swimmingpoolen». Språknerder rister sikkert på hodet i skuffelse. Men hva med det kulturelle aspektet?

Det bør være et liberalt ideal at man knytter verden mest mulig sammen både i form av kulturell forståelse (kulturell kapital), kort reisevei og god kommunikasjon. Tror vi at endringene i det norske språket styrker eller svekker kommunikasjonen vår med omverdenen? Naturligvis blir flere engelske ord, og attpåtil slang, en større tilnærming til omverdenen enn å holde standhaftig fast på bygdemålet og et litt sparsommelig engelsk ordforråd. Du kommer mye tettere inn på en ung amerikaner hvis du sier «yo dude, nice drip» enn hvis du sier «hello sir, I like your style». Å bruke slang er ikke bare useriøst tøys, det er en genuin, varm og uformell måte å kommunisere på. Man kan kanskje si at det er mer sosialt avansert å prate med slang enn å prate formelt korrekt.

Jeg slår et slag for utvanning av det norske språket fordi det er mer forenlig med mine liberale idealer. Det har også en praktisk dimensjon. Bruker man mer tid på internasjonal gaming enn på nynorskpugging, så blir man også bedre språklig rustet i en globalisert verden med bedrifter som jobber på kryss og tvers. Norge er et lite land.

Mest lest

Arrangementer