Kommentar

La ikke-jurister være eiere av advokatkontorer

En konkurransehemmende regulering er lovens krav om at advokatkontorer bare kan eies av jurister. For å fremme konkurranse bør loven endres.

Norges Lover

I forbindelse med rettstvister kan det påløpe store kostnader til advokatsalærer. Pressen har rapportert om svært høye timesatser for jurister og andre ansatte ved advokatkontorer. Prisingen kan tyde på manglende konkurranse i bransjen og utgjør et hinder for muligheten for å prøve av tvist rettslig. Det er i borgernes interesse at juridiske tjenester er tilgjengelige til en rimelig pris.

Forbudet mot å la ikke-jurister eie advokatkontorer er et laugsprivilegium som ikke hører hjemme i vår tid. Privilegiet resulterer i første rekke konkurransehemmende. Forbudet trekker også ned Norges rankning på internasjonale sammenligninger av økonomisk frihet. Forbudet hindrer konkurranse. Konkurranse vil bidra til å holde prisene nede. Forbudet må bort1.

  1. Dette er en tekst som er lett omskrevet fra en resolusjon vedtatt på Liberalistenes landsmøte. ↩︎

Mest lest

Arrangementer