Kommentar

Fagøkonomer følger Lib: «legg ned Nysnø»

Profilerte fagøkonomer kommer nå på banen for å påpeke at statens investeringer gjennom fondet Nysnø Klimainvesteringer er misbruk av skattebetalernes penger. Et standpunkt helt i tråd med Liberalistenes politikk.

Nysnø Klimainvesteringer
Nysnø Klimaninvesteringer bør legges ned fortere enn svint.

Aktualisert nå

Grunnen til at avvikling av Nysnø er aktualisert nå er at UiS rektor Klaus Mohn trakk seg fra styret av faglige grunner. Dagens Næringsliv har siden hentet inn mindre smigrende omtale av fondet fra en rekke profilerte fagøkonomer. Åpenbar misbruk av skattepenger sier Magne Mogstad som har professoratet til ære for Gary Becker ved Chicago Univeristy.

Problemet med fondet er lett å forklare: Å skulle redde klimaet ved å investere i oppstartsvirksomheter i Norge innebærer en svært svak kobling mellom virkemiddel og mål. Derimot åpner denne typen fordekt næringspolitikk for sløsing og kompiskapitalisme. Det blir egentlig ikke verre enn dette.

– Hvorfor staten skal drive med dette, er vanskelig å forstå. Og det er enda vanskeligere å forstå at man i så fall trenger mange ansatte, flotte lokaler, og å betale sjefen tre millioner kroner, sier Mogstad om «fond-i-fond»-virksomheten.

Dagens Næringsliv gjengir Mogstad

Avvikling er konsistent med økonomisk frihet

Staten bruker Nysnø som et politisk virkemiddel. Den bruker skattebetalernes penger for å fremme andre hensyn enn kravet om avkastning, eller som i tilfellet med Oljefondet: for å fordele petroleumsformuen over flere generasjoner. Gjennom den ugjennomsiktige strategien om å ta den høye risikoen i oppstartsselskaper gjør staten valg på folks vegne som er vanskelig å formidle og som det er lett å mistenke ender som gevinster hos politikernes kompiser i næringslivet.

Personer som ønsker å investere i ventures fond står fritt til å gjøre dette på egenhånd.

Liberalistene vedtok en resolusjon på sitt siste landsmøte som krever avvikling av Nysnø. I sannhetens navn tok resolusjonen til orde for å selge, eller avvikle, mer av statens investeringsvirksomhet enn bare Nysnø. For klarhet gjengir jeg resolusjonen i sin helhet:

Selg statens aksjer

Ifølge næringsminister Vestre1 eier Staten en femtedel av Oslo Børs. Mange av disse selskapene eies direkte av staten gjennom ulike departementer. I motsetning til aksjer som eies gjennom Oljefondet og Folketrygdfondet, er eierskapet i disse selskapene politisk motivert. Eierskap bør handle om fornuftige investeringer og ikke om politikk.

Liberalistene foreslår derfor umiddelbart å selge alle omsettelige aksjebeholdninger som holdes direkte av staten. Provenyet kan føres på statsbudsjettet og derved tilfalle Oljefondet eller finansiere ekstraordinære skattekutt. I tilfeller der aksjekapitalen ikke er lett omsettelig vil vi selge selskapenes aktiva på tilsvarende måte.

Aksjebeholdninger, ihht Finansdepartementets oversikt ved sist årsskifte, som lett kan avhendes er Akastor ASA, Aker Solutions ASA og Norsk Hydro ASA med flere. Eksempler på selskaper der det trolig er mer hensiktsmessig å avhende aktiva og avvikle drifter er i flere tilfeller statlige investeringsselskaper. Blant disse finner vi Nysnø Klimainvesteringer AS, Investinor AS og Norfund med flere. 

Overføring av kontrollen over disse selskapene, eller deres aktiva, vil bidra til økt økonomisk frihet i Norge. Videre vil avhendingen sikre profesjonelt eierskap av eiendelene.

Liberalistene vil:

  • Selge aksjeposter som eies direkte av staten
  • Avvikle statlige investeringsselskaper
Resolusjon vedtatt på Liberalistenes landsmøte

  1. Vestre var på tidspunktet da resolusjonen ble vedtatt næringsminister. ↩︎

Mest lest

Arrangementer