Debatt

Oljepengebruk er OK

Finanspolitikken i Norge er i stor grad preget av oljeinntekter, direkte og gjennom Oljefondet. Sammensetningen av statsbudsjettets inntektsside og den totale utgiftssiden er sentrale variabler i finanspolitikken. I den pågående finanspolitiske debatten her på Liberaleren ønsker jeg å gjøre to poenger.

Pengestrømmen inn i statsbudsjettet gjennom handlingsregelen
Oljefondet er til for å brukes – hensikten er å fordele petroleumsformuen over flere generasjoner.
  • Å bruke olje(fonds)penger er ikke problematisk, petroleumsformuen skal fordeles. Ikke å bruke oljepenger er problematisk. Hvis oljepengene er et problem, så er det verdensrekord i I-lands-problemer.
  • Å skattlegge gjennom direkte og indirekte skatter er problematisk, det er en bemektigelse av folks eiendom og alle skatter har en vridende effekt som gir effektivitets- og velferdstap. Inntekter fra Oljefondet tillater negativ skatt i Norge.

Mest lest

Arrangementer