Debatt

Hvorfor er vi ikke rikere?

Når vi har verdens største Oljefond – hvorfor har vi ikke større kjøpekraft?

Regional kjøpekraft i Europa.
Regional kjøpekraft i Europa. Illustrasjon GfK.

Ta en kikk på dette kartet!

Det er mye interessant lærdommer i dette kartet. Det går to viktige skiller i Europa. Det går et skille mellom øst og vest. Landene som lå bak det gamle jernteppet har en befolkning med lavere gjennomsnittlig kjøpekraft enn landene lenger vest.

Det går også et skille mellom syd og nord. Det går et velstands-belte fra Roma og nordover til Nordkapp. De henger etter på den Iberiske halvøy og i syd-Italia. Det er også en del regionale forskjeller mellom land. Se eksempelvis på Spania. I regionen rundt Madrid og Bilbao er velstandsnivået, som målt ved kjøpekraft, på nivå med Sverige. Andre regioner ligger tilbake for disse urbane områdene.

Jeg tror også at noen vil bli overrasket over å observere at Norge ikke er «verdens rikeste land«.

Jeg vil oppfordre Liberalerens skribenter – forklar meg:

Når vi har verdens største Oljefond – hvorfor har vi ikke verdens høyeste kjøpekraft?

Mest lest

Arrangementer