Nyheter

Stengte grenser i Unge Høyre

Det er slutt på tiden da Unge Høyre hadde et åpent syn på at mennesker fra andre land kunne komme til Norge. Debatten om ny politikk gikk mellom dem som ville ha mye strengere regler for mottak av mennesker på flukt sammenlignet med hva Unge Høyre har ment før, og dem som ville ha full stopp. Sistnevnte vant voteringen med stort flertall.

Nå vil Unge Høyre «Ikke ta imot kvoteflyktninger så lenge Norge har et integreringsetterslep.»

Debatten var interessant. Det var ingen innlegg som ikke var negative til integrering i Norge. Det var ingen innlegg for at det er bra at mennesker kan flytte til Norge, selv om flere var opptatt av å opprettholde humanitære forpliktelser. Det ble derimot advart mot kulturcrash og at det er for mange som ikke føler seg norske. Det gamle mantraet om å hjelpe folk i nærområdene virker godt integrert i tankene til mange i Unge Høyre nå.

Mihajlo Samardzig fra Oslo minnet landsmøtet på at man diskuterte stopp i mottak av flyktninger og ikke ikke innvandringsstopp. Joda, men hva vedtok Unge Høyre ellers?

De vedtok dette punktet:

  • Sikre arbeidsinnvandring fra vestlige land, også utenfor EØS, samt fra lanssom økonomisk likner Norge, slik som OECD-landene

Dette kan tolkes positivt, at man vil at folk skal få komme hit for å arbeide. Eller negativt, at det er bare de som er som oss som skal få komme. Gjennomgående er det noe helt annet som gjelder nå i Unge Høyres program. Vi kan lese følgende utdrag: «At Norge og Europa skal ha politisk kontroll på innvandringen.», «begrense innvandringen» og «så fremt innvandringen holdes på et lavt nivå».

Ola Svenneby har nå snudd Unge Høyre når det gjelder synet på innvandring. Det er slutt på retten til å søke lykken og til å være seg selv. Nå er det en frykt for mennesker som ikke er integrert slik at de er nesten slik som oss.

Her finner du våre artikler om Unge Høyre.

Mest lest

Arrangementer