Stikkord: innvandring

Innvandrere stjeler ikke jobber

At innvandrere er en byrde på norsk økonomi er ikke et uvanlig argument, men er det sant at friere innvandring medfører flere sofasittere som belaster samfunnet eller fremmedarbeidere som tar jobbene fra norskfødte?

Liberalister og fri innvandring

Hvis man skal være logisk konsekvent, virker det som at man enten holder fast på liberalistiske prinsipper og må tolerere fri innvandring, selv med velferdsstat, eller ofre liberalistiske prinsipper av rent “praktiske grunner”.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv