Nyheter

Skolegudstjeneste og straff av foreldre

Søndagen startet med lovbehandling og det ble bare debatt om ett forslag. Unge Høyre er av og til som alle andre organisasjoner. Man sliter med å få flertall for noe som åpenbart er riktig fordi det blokkeres av litt over 1/3 av landsmøtet. I dag handlet det om at hele organisasjonen skal bruke samme logo, noe som ble nedstemt av lokalforeninger som vil ha sitt eget symbol.

Det som gjenstod av programmet etter gårsdagens debatt var kapittel 4 som handlet om «Svekket samfunnslim».

Religion og språk

Noe av det første som ble vedtatt var å ikke tillate religiøse symboler i almenkringkastingens nyhetsformidling. Det samme ble litt senere vedtatt for uniformert personell i Politiet og domstolene.

Kitty Gjerland

Det var ytterligere ønske om å styre hvordan folk opptrer i NRKs nyhetssendinger. Det var innstilt på at det kun skulle brukes normert språk. Kitty Gjerland fra Agder var en av dem som engasjerte seg mot dette. Hun spurte om hvem man ønsket å sparke fordi de ikke snakket korrekt nok? Forslaget om å stryke dette punktet i programmet fikk 81 stemmer, mens 102 støttet språknormering.

Et forslag om å tillate offentlige ansatte å besvare henvendelser på foretrukket målform fikk derimot flertall.

Unge Høyre vil ha 8. mai som offentlig fridag, men ønsket heller å kutte ut andre pinsedag istedenfor 1. mai. Jeg var svært spent på hva som ville skje med et forslag om opprettholde tilbudet om skolegudstjeneste i den offentlige skolen. Vi liberalere som liker å skille stat og religion, blir jo litt uvel av slike forslag. Skolegudstjenesten gikk dessverre igjennom med solid flertall.

Innvandrere og slikt

Det var foreslått å avvikle ordningen med dobbelt statsborgerskap. Jonas Jensen fra Oslo mente man ikke burde tvinge unge mennesker å velge mellom farens eller morens opphav. Hanne-Agnethe Holmedal fra Vestland påpekte at mange land hadde dobbelt statsborgerskap, og for de fleste mennesker fungerer det bra. Punktet om å fjerne dobbelt statsborgerskap ble strøket med stort flertall. Et forslag om å stille strengere krav for å få statsborgerskap, ble heller ikke vedtatt.

Programkomiteen hadde foreslått dette: «Ikke bosette flyktninger i områder hvor innvandrerandelen utgjør mer enn 25%.» Det var forslag på å redusere prosenten til 15% prosent og 20%. Med 111 mot 83 stemmer gikk Unge Høyre inn for 20%. Det var innstilt på å forby religiøse hodeplagg i grunnskolen. Etter heftig debatt ble dette endret til «i barneskolen».

Følgende forslag får liberale mennesker som støtter rettsstatsprinsipper til å steile: «Åpne for å straffeforfølge foreldre for barns handlinger i svært alvorlig volds- eller gjengkriminalitet»

Erik Lunde og Mohammed Mousa

Mohammed Mousa argumentere med at det er galt å straffe folk for andres handlinger. I tillegg straffes sårbare familier dobbelt. Erik Lunde tok enda kraftigere i og spurte landsmøtet «Er dere helt i vater?» Hvor ender vi opp hvis man dømmer noen på vegne av andres handlinger. Det hjalp ikke. Forslaget ble likevel vedtatt, med rimelig stort flertall.

Forslag om å ta fra nordmenn statsborgerskapet hvis de slutter seg til terrororganisasjoner, ble ikke vedtatt. Det interessante er at retorikken fra enkelte i Unge Høyre når det gjelder innvandring, nærmer seg hva som har eksistert i de delene av FrP som få liker å sammenligne seg med. Det er noe Unge Høyre bør være seg bevisst. Det går et skille mellom sivilisert innvandringskritikk og andre måter å formulere seg på.

Og for øvrig vil Unge Høyre forby ungdom under 15 år å bruke sosiale medier.

Politisk uttalelse og resolusjoner

Mihajlo Samardzic

Unge Høyre vedtok tre resolusjoner og en uttalelse. Forskjellen er at det Unge Høyre kaller uttalelse er hva andre kaller en resolusjon, mens Unge Høyres resolusjoner er lengre vedtak om politikk.

Uttalelsen har tittelen «Et borgerlig flertall skal gi en borgerlig regjering». Den slår kort og godt fast at H, V, KrF og FrP alle bør være en del av et borgerlig samarbeid etter neste valg, samtidig som den er uforpliktende når det gjelder hvem som skal inn i regjeringen.

Det ble imidlertid en interessant debatt da Mihajlo Samardzic foreslo å endre «Erna Solberg som statsminister» med «en statsminister fra Høyre». Han ville holde åpent for at Høyre burde bytte ut Solberg på grunn av hvordan hun oppførte seg i skattesaken. Unge Høyres leder Ola Svenneby og sittende 1. nestleder Håkon Snortheim engasjerte seg mot forslaget. De mente man burde foreslått en annen kandidat, hvis man ønsket å bytte ut Erna.

Det ble krevd skriftlig votering over forslaget slik at delegatene kunne stemme helt etter egen overbevisning. 55 stemte for endringsforslaget, mens 139 stemte mot. Det er interessant at over en fjerdedel av landsmøtet i Unge Høyre vurderer å bytte ut Erna Solberg sterkt nok til å stemme for det.

Følgende resolusjoner ble vedtatt:

 • «Sterkere storbyer – sterkere regioner»
 • «Synet på kjønn i samfunnet»
 • «Frihet under ansvar».

Det var betydelig debatt under hver av dem. Jeg merket meg følgende:

 • Forslag om en generell bevæpning av politiet falt, men bare med 96 mot 89 stemmer.
 • Debatten om Pride og skeive viste at Unge Høyre er liberale på denne saken, selv om noen få er fanget inn av anti-Pride-ideologien.
 • Unge Høyre er for en liberal alkoholpolitikk, men ikke hjemmebrenning og salg på bensinstasjoner og kiosker.
 • Det finnes mørkemenn av begge kjønn som misliker alkohol sterkt, men ungdomspartiet vil likevel tillate take-away av alkohol gjennom tjenester som Foodora og Wolt.
 • Unge Høyre vil senke aldersgrensen for kjøp, salg og servering av alkoholholdig drikke under 4,7% til 16 år.
 • Unge Høyre mener at folk har ansvar for egen helse
 • En av tingene skolene skal få bestemme selv er hva de serverer i kantina.
 • Redaksjonskomiteens leder Håkon Snortheim oppsummerte resolusjonen om frihet under ansvar på denne måten: «Helt riktig at den ikke bryr seg om folkehelse. Det skal den heller ikke gjøre. Vi vil la folk ta valgene selv.»
Det nye sentralstyret til Unge Høyre

Noen ord med Ola Svenneby

Etter landsmøtet stilte vi Ola Svenneby noen raske spørsmål.

– Hva er det viktigste som skjedde på landsmøtet?

– Det var at vi tok stilling til noen kontroversielle saker på en god måte. Vi vedtok et program med massivt flertall.

– Hva er den viktigste saken for Unge Høyre fremover?

– Det er økonomi, det å ha en bærekraftig økonomi. Det er spesielt viktig for vår generasjon med alt som hører til. Det og den rollen og lederskapet som Unge Høyre skal vise fremover.

Her finner du våre artikler om Unge Høyre.

Mest lest

Arrangementer