Forfatter: Jan Arild Snoen

Kommunitaristene kommer!

Artikkelen gir en kortfattet oversikt over de viktigste sidene ved kommunitarismen. Kommunitarismen regnes som den nye trusselen mot individets frihet etter kommunismens sammenbrudd

Miljøhastverk er også lastverk

Føre-var-prinsippet i miljøpolitikken er meningsløst uten å samtidig vurdere omfanget av risikoen og kostnadene ved å redusere den. Dersom vi har for liten viten, kan forhastede tiltak dessuten få utilsiktede negative konsekvenser, også for miljøet.

Mest lest

Arrangementer