Redaktør Bent Johan Mosfjell

Bent Johan Mosfjell, 2019

Bent Johan Mosfjell (født 1971) er redaktør for Liberaleren fra 31. oktober 2019. Han var også den første redaktør for Liberaleren, fra starten i 1999 frem til 2002.

Mosfjell har vært sentral i det liberalistiske miljøet siden tidlig på 1990-tallet. Han var medlem i FpU fra 1989 til 1994. Han var medlem av StudLib fra 1990 til 1992. Han var med på å starte studentforeningen FRIstud i 1994 og var i flere perioder leder for studentforeningen frem til 2003. Han var med på å starte FRIdemokratene i 1994, var leder i foreningen fra 1998-1999 og sentral i arbeidet frem til organisasjonen ble vedtatt nedlagt i 2005.

Mosfjell har skrevet artikler i de liberalistiske tidsskriftene Fri politisk journal, Ideer om frihet, Nyliberaleren og Ama-Gi. I 2005 startet han sitt eget tidskrift, Nytt paradigme, som utkom med to utgaver. Han var med på stiftelsen av FRI-bokservice i 1994 som senere skiftet navn til Bauta Bøker og aktiv frem til nedleggelsen i 2005. I tiden før enkel kjøp av bøker på internett, importerte Bauta bøker liberalistiske bøker til Norge og solgte dem både på nett og på ulike arrangementer.

Jeg vil erstatte alle grensekontroller med store skilt som sier «Velkommen til Norge»

Bent Johan Mosfjell på talerstolen til Det Norske Studentersamfund i 2001.

Ved siden av sin liberalistiske virksomhet har Mosfjell vært aktiv i Det Norske Studentersamfund der han er innvilget livsvarig medlemsskap. Han er ridder av Griseordenen. Han var spesielt aktiv i Kulturutvalget der han bl.a. initiativtager til Onsdagsdebatten og ildsjel i gjenopplivingen av Upop-aftenene.

Våren 2006 startet han sin egen internettavis. Bokavisen var den første spesialavisen om bøker på internett. Den var oppdatert daglig inntil den av økonomiske årsaker ikke lenger var drivverdig. Mosfjell ble da lærer, en jobb han har hatt siden 2008. Fra 2015 har han jobbet på Humanistskolen. Han har blant annet laget mange undervisningsvideoer. Noen ligger på tilpasset.no.

Bent Johan Mosfjell er primært opptatt ideologi, av kampen for en rettferdig verden. Siden han imidlertid ikke ser noen motsetning mellom teori og praksis, er han også interessert i hvordan et fritt samfunn faktisk vil fungere. Han er brennende opptatt av en god og inkluderende debatt der de liberale ideer får den plass de fortjener. Nysgjerrighet og raushet er blant hans favorittord.

Utvalgte artikler:

Her finner du alle hans artikler på Liberaleren.

Mest lest

Arrangementer