Stikkord: liberalistene møre og romsdal

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Engler og demonerEngler og demoner
    To 16-åringer har fått voldsom oppmerksomhet i 2019, men de blir behandlet svært ulikt.
  • Du og jeg husker feilDu og jeg husker feil
    Vi kan ikke stole på våre minner. Det skaper problemer og fører til konflikter.
  • Idealister i frihetens tjenesteIdealister i frihetens tjeneste
    Liberalister oppfører seg ikke slik sosialister mener at vi skal være. Vi er idealister som er opptatt av annet enn penger