Nyheter

Listetopp med bare liberalistiske kvinner

Mandag 29. mars ble det lille partiet Liberalistenes valgliste for Møre og Romsdal levert. Thea Jakobsen (22) fra Ålesund ble enstemmig valgt til førstekandidat. Jakobsen får også følge av tretten andre kvinner på listeforslaget.

Dette er mot normalen i partiet Liberalistene, som må sies å være et nokså mannsdominert parti. I 2019 stilte Liberalistene med kun menn i Kristiansand. Avisa Nordlys omtalte samme år partiet som “mannepartiet”.

Liberalistene Møre og Romsdal har dermed gjort et politisk stunt for å snu på flisa. De er de eneste som stiller med en ren kvinneliste i et ikke-feministisk parti. Jakobsen mener det er en styrke ved partiet at de også får vist seg fra denne siden.

– Vi har mange sterke kvinner med sterke meninger i partiet, og det er flott å kunne vise. Et fritt, næringsvennlig og varmt samfunn opptar ikke kun menn. Hermed ønsker vi også å sørge for en statistisk balanse som gjenspeiler samfunnet i 2021

Listetopp er Thea Jakobsen og bor i Skodje.
Listetopp er Thea Jakobsen og bor i Skodje.

Begynner å haste

Liberalistene mener at Norge, slik det styres i dag, ikke er bærekraftig. Jakobsen mener fellesskapet har store utfordringer i vente når vi blir nødt til å omstille oss vekk fra olja.

– Vi mener løsningen ikke er å utvide statens økonomiske og regulerende omfang. Det er en oppskrift de andre partiene desperat holder fast til, men som er lengst utgått på dato. Velferd og verdier skapes ved at folk setter sin lit til økonomien og har lyst til å bruke penger sine. Nettopp derfor trenger vi lavere skatter, slik at vi får inntektsvis mer i lomma og at vi får hele landet i arbeid.

Hun mener det begynner å haste.

– Fødselskullene blir lavere, vi har tidenes eldrebølge på vei, oljefondet er i praksis lovet bort i fremtidige pensjonsforpliktelser. Vi blir stadig færre som skal betale stadig mer for stadig flere. Vi kan ikke låne penger i evig tid heller. Da er det de neste generasjonene som betaler.

Mener de har reelle løsninger

Videre bryr Jakobsen seg om å fremme en politikk forståelig for befolkningen. At ingen skal føle seg lurt av politikerne.

– Folk rundt meg vil ha tydelige og reelle løsninger, og litt mer fremgangsoptimisme. Pågående prosjekter som fjordkryssingene og sykehusbygginga må fremskyndes uten ytterligere omkamper eller ekstra utredningsfaser. Samtidig må vi se hvordan vi kan beholde eksisterende tilbud som blant annet fødetilbud og akuttmottak i en eller annen form. Heller privatisering enn total nedleggelse.

Ungdommer forlater distriktet

Fylkesleder Henning Van Duffel har stor forståelse for at fylket valgte en ung, kvinnelig førstekandidat. Thea Jakobsen på toppkandidatplassen står for en generasjon som ifølge han har vanskelig å finne lyset i enden av tunnelen i og etter koronatiden. Van Duffel. påpeker følgende:

– Snart risikerer vi at Møre og Romsdals innbyggertall går i minus. Politikerne gjør ikke godt nok for distriktet. De har et ansvar om å opprettholde sysselsetting, men veksten i privat sektor er alt for lav. Vi må sette alle kluter til og kutte i føringer og avgifter. De nasjonale politikerne må dessuten få fokus vekk fra Oslogryta og tenke mer på områdene de blir valgt inn for. Vi må forhindre at enda flere ungdommer fraflytter hjembygda.

Liberalistenes listeforslag for Møre og Romsdal valgdistrikt

1. Thea Jakobsen, 11.12.1998
2. Tonje Nesje, 09.09.1998
3. Kristin Eilertsen, 31.01.1988
4. Inger Helen Brenna, 23.02.1977
5. Hermine Marie Hultman, 06.08.1992
6. Kristina Jonsen, 29.10.1992
7. Linda Marie Kvalsvik Leirvik, 16.07.1997
8. Kristin Spitznogle, 23.03.1972
9. Natalya Engelsrud Fritzen, 22.12.1990
10. Victoria Sveinsson, 28.03.1999
11. Ingrid Hæve Sedal, 06.09.1989
12. Tine Mari Hundstad, 05.02.1992
13. Frida Stenseth Rolland, 17.08.1993 14. Margunn Risbakken, 06.10.1985

Mest lest

Arrangementer