Liberalisme på norsk

Da boken Ideer om frihet ble lagt ned i 2000, bestemte redaktør Jan Arild Snoen at det skulle publiseres en bok med utvalgte artikler fra tidsskriftet. Liberalisme på norsk ble publisert året etter.

Liberaleren har (snart) publisert alle artiklene fra boken (og mange flere) på våre nettsider. Boken er imidlertid en fin samling av skikkelig gode artikler.

Papirutgaven av boken kan fortsatt kjøpes av Jan Arild Snoen for dem som ønsker det. Du finner ham for eksempel på Facebook.

Samtidig ønsker vi at idéene spres mest mulig, så vi har gjort hele boken tilgjengelig som pdf. Last den ned.

Mest lest

Arrangementer