Skriveguide for Liberalerens bidragsytere

Skriv i tråd med Liberalerens profil og verdier

Liberalerens prosjekt er å spre frihetsvennlige ideer. Gjør deg kjent med den redaksjonelle linjen og skriv i tråd med nettstedets verdier. Det finnes ingen oppskrift for å skrive godt og spre frihet. Denne guiden gir forslag til hvordan du kan heve tekstens kvalitet og tilpasse teksten Liberalerens profil og stilistiske utrykk.

Ha et formål

I motsetning til andre nettsteder, skriver vi ikke bare for å skrive. Hvis du ikke har noe på hjertet skal du heller ikke produsere tekst. Kvalitet trumfer alltid kvantitet. Du skal ikke sitte under epletreet og vente på at ideer faller ned fra himmelen, men du skal velge tema det kribler å skrive om fordi du har noe du vil formidle.

Skriv direkte

Liberaleren vil ha grundige analyser, men kom til poenget raskt og få frem budskapet på en tydelig måte. Unngå passiv stemme (talen ble ikke holdt av Støre. Støre holdt talen). Du skal kunne oppsummere tekstens budskap i én setning.

Skriv fokusert

En tekst skal ha ett hovedargument. Ingen tekster skal forklare alt. Vi må ikke være redd for å snevre inn fokuset og bevare den røde tråden. Ikke overanalyser.

Begrunn tekstens formål

Forklar innledningsvis hva argumentet ditt er og hvorfor du skriver om dette. Det er like viktig å forklare leseren hvorfor du er opptatt av noe som hva du er opptatt av. Leseren skal finne noe nyttig og innsiktsfullt i teksten din. Unngå at leseren spør seg halvveis: “hvorfor leser jeg dette?”

Vær tydelig, transparent og forutsigbar

Vi skriver ikke kriminalromaner. Ingen har tålmodighet til å lese gjennom en avhandling for å finne ut hva du egentlig mener om saken. Vær modig og skriv det du mener i klartekst.

Ikke overdriv

Usikre skribenter overkompenserer, det svekker troverdigheten. Underkommunikasjon er et fantastisk retorisk verktøy. Bygg sten for sten, i en logisk tankerekke, der du leder leseren til brønnen. Unngå bombastiske konklusjoner. Ingen kan drikke med hodet presset mot vannkanten. La argumentene tale for seg selv og ikke overspill hånden din.

Unngå slagord og adjektiver

Ikke skriv den essensielle ytringsfriheten eller den vidunderlige markedsøkonomien. Bruk enkle, presise uttrykk. Ikke føl behov for å forsvare begrepene dine. Argumentet skal stå i fokus. Politiske slagord og tom retorikk er lite hensiktsmessig.

Ikke bruk klisjeer

Fantasiløse begreper som “i disse tider”, “misforstå meg rett” eller “nærmer seg med stormskritt”, skal ikke på trykk. Ikke bruk ordet “narrativ”. Ikke oversett kunstige engelske ord, en “statist” er ikke en “etatist eller en statist”. 

Vær redelig

Ikke bruk barnslige karakteristikker om dine fiender. Ensidige tekster er ok, men troverdigheten din styrkes hvis du imøtegår de beste/mest relevante innvendingene. Fremfør motargumentene bedre enn motstanderen din selv klarer. Vær skarp, men unngå for enhver pris stråmenn. 

Gode tekster er lettleste

Fellesnevneren for formålsrettede, tydelige og modige tekster er at de er lettleste. Som ordtaket går: Hvis du ikke kan forklare det på en enkel måte, forstår du det ikke godt nok.

Bruk de enkleste og mest tilgjengelige ord og uttrykk. Unngå, så langt det er mulig, lange ord, fremmedord, akademiske tulleord og fagbegreper. Dersom et uttrykk ikke er allment kjent, som «korporativ pluralisme», må det beskrives.

Skriv kortest mulig

En tekst skal være så kort som mulig. Men ikke kortere. Alle bidrag må ikke være korte, men det stilles  høyere krav til innhold, helhet og språk for lengre tekster. 

Skriv kortere setninger, bruk punktum ofte. Del opp i flere avsnitt. Korte tekster skal ha flere, korte avsnitt. Et avsnitt består av én idé og en forklaring.

Kutt dypere

Kutt ut fyllord, kronglete setninger og uvesentlig, repeterende informasjon. Se aktivt etter steder der du kan forkorte. Ikke skriv “stridigheter, uenigheter og konflikter”. Bearbeidelsen av en tekst går som følger: Kutt, kutt, kutt. Forenkle, forenkle, forenkle.

Skriv konkret og relevant

Polemikere og filosofer kan skrive abstrakt. Politiske skribenter må knytte prinsippene til virkeligheten. Bruk konkrete eksempler og vis til empiri. Velg temaer som er relevante for nyhetsbildet og pågående debatter.

Overskrift skal være informativ

Bruk overskriften til å formidle argumentet ditt. Den må gjerne være fengende, men den skal være relevant for teksten. Med mindre du har særskilt gode grunner skal overskriften ikke være et spørsmål. Spørsmål i overskriften skal alltid avklares med redaktøren. Intetsigende overskrifter er aldri greit (“fred, frihet og likeverd”). 

Underoverskrifter skal formidle augmenter som understøtter budskapet. De fleste tekster blir enklere å lese hvis du bruker flere underoverskrifter.

Ingress skal være oppsummerende

Menings- og kommentarartikler bør ha en kort, uthevet ingress som oppsummerer tekstens argument. Hvis du ikke har en oppsummerende ingress, eller hvis introduksjonen er lang, skal det første avsnittet ikke utheves. 

Det er en fordel å referere til konkrete debatter/utsagn. Du skal derimot ikke vise til en generell debatt: “Den siste tiden har det vært mye diskusjon om Ernas håndtering av Muhammed-tegningene” eller “Trumps koronarsykdom har preget nyhetsbilde”.

Ikke glem at leseren er dopaminavhengig

Liberalerens tekster skal bygge på seriøsitet og fornuft. Vi er ikke en underholdningsbedrift. Vi må heller ikke glemme at vi konkurrerer om folks oppmerksomhet i et post-industrielt teknologisamfunn. Beveg leseren, engasjer leseren. Gi folket deres daglige dopaminfix.

Skriv personlig

En humoristisk, behagelig tone er bedre enn å være sinna og konfronterende. Ingen ”undertegnede” skal mene noe som helst – hvem er denne mystiske undertegnede og hvorfor er han så pretensiøs? Skriv ikke “liberalister vil…” eller “i henhold til liberalismen…” Dyrk din egen stemme. Vær formålsrettet, modig og tydelig. Men vær autentisk.

Mest lest

Arrangementer