uppstallning-inryck-grundutbildning-luftstridsskolan

Värnpliktiga rekryter står uppställda efter deras första lunch på området. Under eftermiddagen väntar inventering av all utrustning för att sedan packa in allt snyggt och prydligt i skåpen. ? Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten

https://www.forsvarsmakten.se/sv/sok/#!/images?image=103800

Värnpliktiga rekryter står uppställda efter deras första lunch på området. Under eftermiddagen väntar inventering av all utrustning för att sedan packa in allt snyggt och prydligt i skåpen.

? Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten

Publicering får ej ske i kommersiellt syfte (som marknadsföring för vara eller tjänst eller vidareförsäljning). Bilderna får inte heller användas i sammanhang som strider mot grundläggande demokratiska värderingar eller som strider mot Försvarsmaktens värdegrund eller i politiskt syfte. Försvarsmakten förbehåller sig rätten att neka användning av bilder.

Mest lest

Arrangementer