Ukategorisert

Selg Blitz-gården

Blitz-gården er dårlig og forfallen kan vi lese i Aftenposten. Nå diskuteres ulike politiske løsninger.

Noen vil verne den slik den er, andre vil pusse opp og noen vil rive hele dritten. Dette er en typisk situasjon der ulike interesser kolliderer. Det samme ser man mange plasser i Oslo. Ulike løsninger diskuteres.

Det som imidlertid har vist seg de fleste steder er hvor inkompetent det offentlige er når det gjelder å ta vare på sine eiendommer. Ingen private lar sine bygninger forfalle på samme måten, dersom de ikke er tvunget til det gjennom lover og regler.

Den riktige løsningen er derfor å privatisere hele Blitz-gården. Selg den til høystbydende. Da vil de som verdsetter gården høyest, få den til sitt formål. Jeg tror at resultatet i så fall blir at hele gården rives, og at noe nytt bygges der. Den ligger i et attraktiuvt strøk. Den har forfalt for lenge til at det er lønnsomt å oppruste gården.

Så får man heller lære når det gjelder andre kommunale eiendommer. Selg dem før det er for sent.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer