Ukategorisert

Oslo blir foregangskommune

Mest mulig av Oslos kommunale tjenester skal ut på anbud i løpet av år 2003, går Høyre-byrådet inn for i sitt reformprogram som presenteres for bystyret på onsdag.

Byrådet vil selge all virksomhet av forretningsmessig karakter og gjøre forsøk med å privatisere et skolebygg og leie det tilbake, melder Østlandssendingen. Nå er denne nyhetsmeldingen fra NRK ikke bekreftet, men stemmer nyheten og reformprogrammet blir vedtatt, gjør Oslo et stort skritt inn i fremtiden.

Det må settes grenser for hva politikerne skal drive på med. Høyre-byrådet har akseptert dette, og setter grenser for politikken med sitt reformprogram, et salg av all virksomhet av forretningsmessig karakter er en bekreftelse på det. Hvorfor skal kommunene drive «butikk», når andre kan gjøre det bedre ? Kommunale tjenester skal også ut på anbud for å få konkurranse, det vil gi lavere pris og dermed mindre kommunale utgifter. La oss håpe Oslo politikerne vil gi de sparte midlene tilbake til folket i form av skatte – og avgiftslettelser, og ikke i form av nye tjenester. Alle tjenester bør ut på anbud, og ikke bare de en er sikker på vil fungere.

Sett fra et liberalistisk vinkel burde byrådet ha gått ennå lengere, men det er umulig å få gjennomført. Derfor bør alle liberalister glede seg over tankene fra Oslo, og håpe disse tankene blir overført til andre kommunepolitikere i hele landet. Reformprogrammet er spennende, det skal bli morsomt å følge det videre arbeidet.

Mest lest

Arrangementer