Ukategorisert

Staten må selge unna

Endelig har staten solgt seg ut av Kreditkassen.

Jeg er glad for at statens salgsprosess nå er sluttført, slik at vi kan få ro rundt Kreditkasses eiersituasjon og konsentrere oss om å utvikle banken videre til beste for kunder, ansatte og vår nye eier. MeritaBanken er velkommen som eier av Kreditkassen, og det nye konsernet vil ha et utmerket utgangspunkt for lønnsom vekst i Norge, sier Konsernsjef Tom Ruud, skriver Dagbladet.

Tom Ruud kan umulig være den eneste som er glad. Det er positivt at staten kvitter seg med eierandeler i næringslivet. Det skal ikke være noe mål for staten å eie eller drive noe andre kan gjøre like bra. Salget av aksjene i Kreditkassen skjedde i grevens tid, og nå bør finansministeren jobbe med å bli kvitt andre aksjeposter, alt fra Statoil til NSB. Alle politikere bør skjønne at statlig eierskap ikke er spesielt gunstig.

Det er slett ikke negativt at Kreditkassen blir kontrollert fra utlandet. Det må være likegyldig hvem som eier konsernet. Denne Alliansen er fornuftig og sikrer at vi får en forretningsbank med en meget sterk posisjon – et konkurransemessig alternativ til DnB. Store, norske selskaper innen offshore, shipping og fiskeri vil fortsatt ha to steder å gå.

For norske privatkunder venter ingen store endringer selv om banken selges til utlandet. MeritaNordbanken har tidligere gjort det klart at banken ønsker å benytte Kreditkassens filialnett for å styrke posisjonen i Norge og dermed Norden.

Mest lest

Arrangementer