Ukategorisert

En ufornuftig gratistjeneste ?

Det er få ting som er gratis. Unntaket er å låne bøker fra biblioteket, selv om en kan stille spørsmålstegn med ”gratis”. Noen må betale denne tjenesten også.

Det er underlig at det å låne bøker er en gratis tjeneste. I hver kommune er det i hvert fall et ”folkebibliotek” som låner bøker ut til lesehester. Det er ei ordning mange gleder seg over. I hvert fall studenter setter pris på denne ordningen.
Selvfølgelig er ordet gratis feil bruk av begreper. Det er gratis for brukerne, men noen betaler også denne tjenesten, Nemlig over skatteseddelen til hver enkel av oss. Det betyr at boken jeg lånte i går i prinsippet blir betalt av andre. Kanskje av folk som aldri benytter seg av denne tjenesten. Det er umoralskt.

Kommunene finansierer sine bibliotektjenester via rammeoverføringene som hvert år kommer fra staten. Det er ikke godt å si hvorfor denne ordningen har vært skjermet gjennom mange år. Det er heller ikke mye debatt om ordningen, til tross for at brukerne ikke betaler tjenesten selv, i hvert fall i prinsippet.

Boken jeg lånte i går burde jeg ha betalt for å låne. På samme måte som videofilmen jeg av og til henter på kiosken. Hvorfor skal vi kunne hente bøker gratis, mens filmer koster penger ?

Prinsippet må være at brukerne skal betale. På den måten slipper en å sende regningen til folk som overhode ikke skal ha den. Med ny organisering av bibliotekene ville det ha ført til skattelettelser, fordi staten ville ha fått reduserte utgifter med betaling på tjenester. Private ville også ha overtatt oppgavene dersom det var mulig å tjene penger på bøker, noe det ikke er i dag. Litt rart egentlig, ikke sant ?

Mest lest

Arrangementer