Ukategorisert

Bør selge unna aksjer

De ulike fylkeskommunene bør selge alle sine aksjer i ulike sekskaper. Budsjettarbeidet for 2003 vil bli mye enklere.

Det er nå debatter i flere fylker om salg av aksjer. Spesielt aksjer i dampskips – og rutebilselskaper som de ulike fylkeskommunene har kontroll over. I Troms sa nettopp politikerne nei til et slikt salg. I andre fylkeskommuner vurderes de ulike tilbudene.

Det er ikke en oppgave for fylkeskommunene å drive forretningsvirksomhet. Faktisk ikke en oppgave for det offentlige i det hele tatt. Langt flere aktører er langt mer skikket til slike engasjement.
Politikerne bør holde fingrene av dette fatet.

De ulike fylkeskommunene sliter fortsatt med dårlig økonomi, til tross for at staten har overtatt oppgavene i helsesektoren. Salg av aksjer vil gjøre budsjettarbeidet lettere. Liberaleren foreslår salg slik at fylkeskommunene kan betale ned gjeld. På den måten slipper skattebetalerne å bli belastet når fylkeskommunen er historie som forvaltningsnivå om noen år.

Om en vil det eller ikke vil fylkeskommunen bli nedlagt en gang i fremtiden. Forhåpentligvis om ikke så altfor mange år. Politikerne bør forberede eg på denne nedleggelsen. En god start hadde vært å selge unna alt av forretningsvirksomheter.

Mest lest

Arrangementer