Ukategorisert

Politisk inhabilitet

Fremskrittspartiet vil fremme et lovforslag i Stortinget som forbyr Arbeiderpartimedlemmer i kommunestyret å delta under behandling av saker som omfatter konkurranseutsetting.

–Det er en skriftlig avtale mellom Arbeiderpartiet og Kommuneforbundet fra 1997 som sier at partiet skal jobbe for andre løsninger enn konkurranseutsetting, sier formann i Fremskrittspartiet, Carl I. Hagen, til radionordkapp.no.
–Høyres medlemmer i Nordkapp kommunestyre bør forlange at alle 11 medlemmene fra Arbeiderpartiet forlater kommunestyremøte når saken om privatisering av vasking og kjøkkendrift på helsesenteret behandles i desember, sier Hagen, som legger til at avtalen mellom Kommuneforbundet og Arbeiderpartiet gjør at alle kommunestyremedlemmer fra Arbeiderpartiet er kjøpt og betalt av Kommuneforbundet.

Hagen har et poeng, men det er urealistisk å tro at partiets lovendringsforslag vil bli vedtatt i Stortinget. Til det henger alle særinteressene for høyt i kurs i norsk politikk. Dessverre har alle partiet bundet seg opp til en eller annen interessegruppe, i en eller annen sak. Det er en av ulempene med politikk, og en av mange viktige argumenter for å gi mindre makt til politikerne.

Skal en følge linjen til Carl I Hagen helt ut, vil alle politikerne fra samtlige parti bli inhabil svært ofte. Representanter fra Senterpartiet vil ikke kunne være med i saker som omhandler landbruket, ettersom partiet mottar støtte fra disse organisasjonene, og SP-representantene har ofte verv i de samme organisasjonene. Høyre og Fremskrittspartiet vil ikke kunne behandle næringslivsspørsmål, ettersom partiene får støtte fra blant annet NHO. Det er også vel kjent at mange i Høyre og FrP er med i ulike næringslivsorganisasjoner sentralt, men kanskje spesielt utbredd lokalt. Politikere fra Kristelig Folkeparti kan ikke delta i blant annet religiøse spørsmål, fordi mange i partiet sitter på begge sidene av bordet i vår statskirke. Arbeiderpartiet og SV trenger vi ikke å skrive noe om, ettersom Hagen har argumentert for dette selv. Slik kan vi fortsette i svært lang tid, slik at listen for inhabilitet blir lang som et vondt år. På bakgrunn av dette er Fremskrittspartiets lovendringsforslag helt urealistisk.

Det finnes kun ei eneste løsning på problemet Hagen tar opp. Folk må få styre mer av sitt eget liv, med den friheten og ansvaret det medfører. Oppgaver som i dag utføres av kommunene bør privatiseres. På den måten får markedet styre på egenhånd. For mange vil et slikt systemskifte gjøre vondt, men Liberaleren er overbevist om at ingen hadde giddet å bygge opp dagens sosialdemokratisk system, dersom det vi er vant til hadde blitt revet ned. En slik nedriving må starte i Stortinget, for på lokalt nivå er man ikke i stand til å starte systemskiftet Liberaleren jobber for.

Mest lest

Arrangementer